نداشتن مرجع تقلید-اعمال بدون تقلید ۱۳۸۹/۲/۱۶ - ۴۹۰ بازدید

می خواستم ببینم که اگر کسی مرجع تقلید نداشته باشد، حکم آن چیست؟

بر هر شیعه مکلفی که خودش مجتهد نیست و راه عمل به احتیاط را نمی داند واجب است از یک مجتهد جامع الشرایط و در صورت امکان اعلم تقلید نماید حتی اگر احتمال اعلم بودن مرجعی را بدهد باز هم واجب است از او تقلید نماید

حکم اعمال بدون تقلید: آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، فاضل و نورى:

این اعمال، در یکى از سه صورت صحیح است: ۱. شخص بفهمد به وظیفه واقعى خود رفتار کرده است. ۲. عمل او با فتواى مجتهدى که وظیفه اش تقلید از او بوده، مطابق باشد. ۳. عمل او با فتواى مجتهدى که اکنون باید از او تقلید کند، مطابق باشد.توضیح المسائل مراجع، م ۱۴؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱ س ۲۸ و ۳۳؛ نورى، توضیح المسائل، م ۱۴؛ خامنه اى اجوبةالاستفتاءات، س ۳۲ و ۷.

آیات عظام تبریزى، صافى، مکارم و وحید:

عمل او در صورتى صحیح است که بفهمد به وظیفه واقعى خود رفتار کرده و یا با فتواى مجتهدى که اکنون باید از او تقلید کند، مطابق باشد.توضیح المسائل مراجع، م ۱۴؛ وحید، توضیح المسائل، م ۱۴؛ تبریزى، استفتائات، س ۶۶.

آیت الله سیستانى:

در یکى از سه صورت صحیح است: ۱. بفهمد به وظیفه واقعى خود رفتار کرده است. ۲. عمل او با فتواى مجتهدى که اکنون باید از او تقلید کند، مطابق باشد. ۳. جاهل قاصر بوده و نقص عملش به ارکان و مانند آن باز نگردد.توضیح المسائل، م ۱۲.

راه انتخاب مرجع: نظر همه مراجع:

مجتهد اعلم را از سه راه مى توان شناخت: ۱. خودش یقین کند؛ مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد اعلم را بشناسد. ۲. دو نفر عالم عادل - که مى توانند مجتهد اعلم را تشخیص دهند - اعلمیت او را تصدیق کنند (به شرط آنکه با گفته دو عالم عادل دیگر، تعارض پیدا نکند). ۳. از گفته عده اى از اهل علم - که مى توانند اعلم را تشخیص دهند - یقین یا اطمینان پیدا شود.آیت الله خامنه اى، اجوبة الاستفتاءات، س ۲۵؛ توضیح المسائل مراجع، م ۳؛ آیت الله نورى، توضیح المسائل، م ۳ و آیت الله وحید، توضیح المسائل، م ۳.

تبصره ۱.

آیات عظام سیستانى، تبریزى و وحید: اگر یک نفر عالم خبره و مورد اطمینان هم تصدیق کند، کافى است.

تبصره ۲.

آیت اللّه بهجت: اگر شخص از هر راهى که اطمینان به اعلمیت کسى پیدا کند، کافى است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.