نظریه قانون جذب ۱۳۹۷/۱/۱۵ - ۱۲۲ بازدید

سلام آیا از نظر دینی،اینکه میگویند اگر فردی نگران وقوع پیشامد و حادثه بدی باشد و زیاد درباره آن فکرکند،آن پیشامد یا حادثه رخ میدهد،صحت دارد؟مثلا من همه اش نگرانم نکند فرزندم فلان بیماری را بگیرد.حالا من نگران این امر باشم،احتمال وقوعش بالا میرود؟

الف ) نظریه قانون جذب
این نظریّه مدّعی است که شما به هرچه فکر کنید و آن را محور افکار خود قرار دهید، وجود شما آن را به خود جذب می کند ؛ یا عالم خلقت آن را به شما اعطا می کند. گویی جهان یک غول چراغ جادوست که وظیفه اش برآوردن آرزوهای عمیق شماست. این ادّعای قانون جذب می باشد. از طرف دیگر، سالهاست که طرفداران این نظریّه در پی اثبات علمی این نظریّه هستند؛ و آن را محور افکار خود ساخته اند.
ب ) قانون جذب که در فیلم شبه مستند راز و کتابی با همین نام مطرح شده، به نحو مطلق نه مورد تأیید حکما و متکلّمین اسلامی است و نه مورد تأیید دانشمندان علوم تجربی و نه مورد تأیید روانشناسی علمی. این نظریّه صرفاً یک ادّعای بدون دلیل است که نه با براهین فلسفی اثبات می شود و نه با روش علوم تجربی. البته برخی از گزاره های مطرح در این نظریّه ، در متون دینی نیز وجود دارند؛ امّا این به معنی تطابق این نظریّه با عقائد اسلامی نیست. اسلام با هر مکتب فکری دیگری مثل مارکسیسم یا لیبرالیسم هم در برخی گزاره ها ممکن است اشتراک ظاهری داشته باشد ؛ امّا باید توجّه داشت که یک مکتب یا نظریّه ، تنها مشتی گزاره نیست بلکه یک ساختار به هم پیوسته است که گزاره ها بخشی از مصالح آن هستند. از اینرو تشابه اسلام با برخی مکاتب یا نظریّه ها که در ظاهر با آنها ، اشتراک گزاره دارد مثل تشابه هواپیما با قابلمه است که در هر دو ، از آلیاژ آلومینیوم استفاده شده است.
ج ) تناقض در این نظریه
از درستی این نظریّه ، تناقض لازم می آید. اگر کسی خواسته ای داشته باشد ، و دیگری نقیض آن خواسته را داشته باشد و هر دو نیز به قانون جذب عمل کنند ، خواسته ی کدامیک تحقّق خواهد یافت؟؟!! برای مثال کشاورزی با تمام وجود می خواهد امسال سالی بارانی باشد، و همسایه ی کوزه گر او با تمام وجود می خواهد که امسال، سالی کم باران و پر آفتاب باشد، حال جهان به کام کدامیک خواهد چرخید؟! اگر امسال بارانی باشد، قانون جذب در مورد کوزه گر نقض شده است و اگر بارانی نباشد ، قانون جذب در مورد کشاورز نقض شده است. پس در هر حال این قانون عمومیّت ندارد. حال اگر به جای دو نفر با دو خواسته ی متناقض، میلیونها نفر با میلیونها خواسته ی متناقض بخواهند به قانون جذب عمل کنند چه اتّفاقی رخ خواهد داد؟ اگر این قانون درست باشد در آن صورت جهان از هم خواهد پاشید ؛ چرا که عملاً میلیونها انسان با میلیونها خواسته ی ناهمسان در جهان زندگی می کنند.
ج ) قانون جذب که در فیلم شبه مستند راز و کتابی با همین نام مطرح شده، به نحو مطلق نه مورد تأیید حکما و متکلّمین اسلامی است و نه مورد تأیید دانشمندان علوم تجربی و نه مورد تأیید روانشناسی علمی. این نظریّه صرفاً یک ادّعای بدون دلیل است که نه با براهین فلسفی اثبات می شود و نه با روش علوم تجربی. البته برخی از گزاره های مطرح در این نظریّه ، در متون دینی نیز وجود دارند؛ امّا این به معنی تطابق این نظریّه با عقائد اسلامی نیست. اسلام با هر مکتب فکری دیگری مثل مارکسیسم یا لیبرالیسم هم در برخی گزاره ها ممکن است اشتراک ظاهری داشته باشد ؛ امّا باید توجّه داشت که یک مکتب یا نظریّه ، تنها مشتی گزاره نیست بلکه یک ساختار به هم پیوسته است که گزاره ها بخشی از مصالح آن هستند. از اینرو تشابه اسلام با برخی مکاتب یا نظریّه ها که در ظاهر با آنها ، اشتراک گزاره دارد مثل تشابه هواپیما با قابلمه است که در هر دو ، از آلیاژ آلومینیوم استفاده شده است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.