نظر پزشک ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ - ۲۹۷ بازدید

ملاک در ضرر، تشخیص پزشک است یا تشخیص خود شخص؟

همه مراجع: تشخیص خود بیمار ملاک است. البته اگر پزشک بیمارى را از روزه گرفتن منع کند ولى خود شخص مى‌داند که روزه برایش ضرر ندارد باید روزه بگیرد.[ امام، استفتاآت، بخش روزه، س ۴۱؛ خامنه‌اى، اجوبه‌الاستفتاآت، س ۷۵۴؛ نورى، استفتاآت، ج ۱، س۲۰۷؛ مکارم، استفتاآت، ج ۳، س ۳۰۰؛ صافى، ۲۴۰ سؤال پیرامون روزه، س ۲۱۶؛ توضیح‌المسائل، امام ، م ۱۷۴۳؛ تبریزى، م ۱۷۵۲؛ فاضل، م ۱۸۱۳؛ نورى، م ۱۷۳۹؛ صافى، م ۱۷۵۲؛ سیستانى، م ۱۷۱۲.] همین اندازه که ترس نسبت به ضرر، عقلایى باشد، کافى است. خوف ضرر گاهى از قول متخصص و زمانى از تجربه مریض‌هاى مشابه و گاهى از تجربه خود انسان، به دست مى‌آید.[ توضیح‌المسائل مراجع، م ۱۷۴۳ و ۱۷۴۴؛ خامنه‌اى، اجوبة الاستفتاآت، س ۷۵۳؛ وحید، توضیح‌المسائل، م ۱۷۵۱ و ۱۷۵۲.]

ممکن است این مطلب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.