نعمت های بهشتی ۱۳۹۰/۰۱/۲۹ - ۱۰۲۹ بازدید

آنچه در بهشت وجود دارد فوق مظاهر تمدن دنیایی است. حیات اخروی اساساً ویژگی هایی برتر از زندگی این جهان دارد و ابزار و آلاتی که بشر در این دنیا مورد استفاده قرار می دهد، به هیچ وجه در آن عالم مورد نیاز نیست؛ مثلاً برای سفر به دورترین نقاط بهشت، با یک اراده می توان بلافاصله میلیون ها کیلومتر مسیر را پیمود. البته اگر فرضاً کسی خواستار داشتن وسایلی شبیه وسایل این جهان است، همین که اراده کند، برای او خلق و ایجاد می شود. اما برتری وسایل و موجودات آن جهان به گونه ای است که هرگز کسی آرزوی این گونه وسایل را که در مرتبه ای فروتر است نمی کند.

آنچه در بهشت وجود دارد فوق مظاهر تمدن دنیایی است. حیات اخروی اساساً ویژگی هایی برتر از زندگی این جهان دارد و ابزار و آلاتی که بشر در این دنیا مورد استفاده قرار می دهد، به هیچ وجه در آن عالم مورد نیاز نیست؛ مثلاً برای سفر به دورترین نقاط بهشت، با یک اراده می توان بلافاصله میلیون ها کیلومتر مسیر را پیمود. البته اگر فرضاً کسی خواستار داشتن وسایلی شبیه وسایل این جهان است، همین که اراده کند، برای او خلق و ایجاد می شود. اما برتری وسایل و موجودات آن جهان به گونه ای است که هرگز کسی آرزوی این گونه وسایل را که در مرتبه ای فروتر است نمی کند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.