نقد کتاب یازده دقیقه پائولو کوئیلو ۱۳۹۱/۵/۳۱ - ۱۹۳ بازدید

سوگواری قلم در فراق ادب تحلیل و نقد کتاب once minotus اثر پائولوکوئیلو
سوگواری قلم در فراق ادب تحلیل و نقد کتاب once minotus اثر پائولوکوئیلو
پائولوکوئیلو نویسنده معنویت گرای برزیلی که به زعم خود مروج معنویت در جهان امروز است در نوشته¬ای متفاوت از دیگر آثارش، هنر نویسندگی خود را با موضوعی پیوند زده که به معنویت ادعایی وی مهر انحطاط زده است.
کوئیلو که در کتاب¬های دیگرش درصدد حل معمای «هدفمندی» بر آمده و تلاش می¬کرد با ارائه ایده¬ها و طرح مفاهیم معنوی، نشاط و سرزندگی را به حیات آدمیان بر گرداند در این کتاب موضوع سکس را انتخاب نموده است و به ماجرای زندگی دخترکی فاحشه و روسپی به نام «ماریا» پرداخته است.
ماریا همچون دیگر قهرمانان کتب کوئیلو فردی سرگردان و بلا تکلیف است و در پی یک زندگی مطلوب و کسب تجربه¬های لازم به ماجراجویی می¬پردازد. وی در جستجوی چیزی است که به زندگی او مفهوم ببخشد. دخترک گاهی به تبدیل شدن به ستاره بین المللی می¬اندیشد گاهی به ثروت، گاهی به شوهر ایده¬آل و گاهی به تجربه متفاوت جنسی و گاهی به مبارزه برای زنده ماندن (ص ۶۳ ) و گاهی هم مطلوب وی «جستجوی خویشتن» است (همان ص ۱۲۳ )در نهایت نیاز خود را در عاشق شدن و عشق ورزیدن می بیند و بس.( همان ص۲۵۰ )
کوئیلو طبق معمول منکر برنامه و حیانی برای اداره زندگی بشر می¬شود و از زبان یک کشیش می¬گوید: «آن چه خداوند از ما انتظار دارد نمی¬دانیم، اجدادمان نیز نمی¬دانستند.» (همان ص ۲۷۴)

در کتاب یازده دقیقه چند محور اساسی مورد توجه و استفاده مولف قرار گرفته است.
الف) عشق
در این کتاب نویسنده تلاش می¬کند ارتباط جنسی آزاد را با عشق گره بزند و بین این دو ارتباطی ناگسستنی ایجاد نماید. موضوع عشق چنان در این کتاب پر رنگ است که گویا ماریا برای دستیابی به عشق و عاشق ماندن حاضر است تمامی سختی¬ها و حتی سوء برداشت¬ها و طعن و کنایه های اطرافیان را تحمل کند به گونه ای که این موضوع به بزرگترین موضوع زندگی ماریا تبدیل می¬شود (همان ۱۵۱) تا جایی که اساساً او بخاطر عشق زنده است. (همان ص ۲۵)
کوئیلو بارها به مطلوب بودن عشق و نیاز آدمیان به عشق می¬گوید. (همان ۸/۱۳/۱۴/۱۷/۳۱/۱۴۸/۲۵۳/۱۲۳/۲۰۳ و ...) گاهی هم از عشق بعنوان احساس خطرناک و مخرب یاد می¬کند. (همان ص ۱۵/۲۱/۲۶/۱۵۷)
یکی از مشتریان ماریا که پسرکی به نام رالف است بعنوان احیا کننده عشق ماریا وارد جریان زندگی ماریا می¬شود. ماریا با وجود دلبستگی فراوان به رالف اصالت و اهمیت را به خود عشق می¬دهد نه به رالف.
این ایده برای ماریا قوت می¬گیرد که مهم، وجود عشق است نه معشوق، و عاشق ماندن مهمتر از وجود یا عدم معشوق است. اصولاً دیدن یا ندیدن رالف برای ماریا هیچ اهمیتی ندارد بلکه آن چه تعیین کننده است عاشق ماندن است. (همان ص ۱۷۷/۲۰۳/۲۹۸/۲۹۶)
در این کتاب عشق به عنوان توجیه گر زندگی عنوان می¬شود. باید اضافه کرد این مفهوم از نگاه کوئیلو تعریف روشنی ندارد و در بیان آن تنها می¬توان گفت: « یک احساس است».

ب) بی¬هدفی و سرگردانی
کوئیلو بارها و بارها از بلاتکلیفی و شک و تردید و سرگردانی شخصیت¬های داستان سخن می گوید. در تبیین کوئیلو زندگی از عنصر «هدف» تهی است و منطق و غایتی برای زیستن تصویر نمی¬شود از همین جهت لازم است نگاه انسانها تغییر کند تا زندگی مفهوم یابد. دخترک از روی تحیر و بی¬هدفی، روسییگری را انتخاب می¬کند و بارها در تصمیم خود شک می¬کند و منطق آن را مورد تجدید نظر قرار می¬دهد دست آخر آن چه باعث انگیزش دخترک می شود پول، کسب تجربه و ماجراجویی است.
واژه¬های مختلفی درکتاب بلاتکلیفی شخصیت¬های داستان را منعکس نموده اند و عبارات و سطور زیادی برای تبیین این سردرگمی به کار گرفته شده اند. این بلاتکلیفی بیش از ۳۰ بار در کتاب به بحث گذاشته شده است. (نمونه¬هایی از این مسئله در صفحات ۸۷/۸۹/۹۳/۹۴/۹۸/۱۰۱/۱۰۵/۱۱۱/۱۱۵/۱۱۸/۱۲۸/۱۳۵/۱۳۶/۱۴۱/۱۴۲/۱۴۴/۱۴۶/۱۴۸/۱۴۹/۱۵۵/۱۵۳/۱۵۸ ... منعکس شده است)
مطالبی که مولف در ترویج اباحی گری و لا ابالیگری آورده همه و همه به خلاء " منطق زیستن "بر می¬گردد یعنی اگر خلاء «غایت معقول» نبود به قلم فرسایی کوئیلو در باب لاابالیگری نیازی نبود.
توضیحات کوئیلو در باب اباحی¬گری عموماً با تایید و حتی تبلیغ همراه است (ص ۳۱/۳۹/۶۶/۶۷/۹۲/۹۳/۱۰۰) آنچه در ترویج الکل و مشروبات الکی و موسیقی و رقص و آواز خوانی و دود و سیگار و رقابت دختران برای جذب مشتری در این کتاب نگاشته شده بر فضای کتاب سایه انداخته و این اثر را به تبلیغ میخانه و توصیف عشرتکده تبدیل نموده است.

ج) سکس و ارتباطات آزاد جنسی
کوئیلو در کتابش برای برگرداندن آبروی رفته و توجیه کار نویسندگی خود روسپگری را تهدیدی برای ثبات خانواده به حساب نمی¬آورد و از تلاش روسپی¬ها برای پایدار ماندن زندگی مشتریان خود سخن می¬گوید. (همان ص ۲۱۰)
از طرف دیگر آزادی که انتخاب در ارتباط جنسی را به همراه دارد از نگاه نویسنده یک مطلوب تلقی می¬شود. (همان ص ۸۱ و ۱۰۵)
از آنجا که کتاب به سرگذشت یک روسپی مربوط می¬شود کوئیلو در موارد متعدد به جزئیات ارتباطات جنسی وارده شده و بازگو کردن فنون ، حالتها و روش های روابط جنسی را برای خود به صورت یک ماموریت در آورده است. در یک جمله می¬توان گفت این کتاب در توصیف سکس است که این توصیف از این جهت که با تکرارهای بی مورد و ملال آور همراه شده از تبلیع سکس و ترویج آن نمی¬تواند جدا باشد.
در یک رصد محتوایی، رقم صفحاتی که به صراحت به این موضوع پرداخته شده به ۲۰ فراز بالغ می¬شود.
با تاسف باید گفت این اثر به طور ناشایستی به جزئیات این موضوع پرداخته به گونه¬ای که بدآموزی¬ها و آموزش¬های منفی زیادی را تعلیم و آموزش می¬دهد.
این آموزش¬¬های منفی لایه¬های مختلفی دارد از توصیف یکی از مشتریان ماریا بعنوان پاک¬ترین فرد زندگی (همان ص ۲۵۹) تا توصیف میخانه به «مکان آبرومند» و «مکانی که عده¬ای در آن حضور دارند دارند که قادرند نور را در چهره دیگران کشف کنند» (همن ص ۲۰۹ و ۲۵۱) و توصیف فاحشه¬گری بعنوان امری که به استحکام خانواده لطمه¬ای نمی¬زند و این موضوع با پایداری خانواده مشتری منافاتی ندارد (همان ص ۲۱۰) و این که سکس ضد ارزش محسوب نمی¬شود (همان ص ۱۹۶) و سکس فراتر از یک ملاقات ساده است (همان ص ۲۱۶) بلکه عاملی برای فراموشی مشکلات و آرامش یافتن طرفین است. (همان ص ۲۱۵)
از همه این ها بالاتر «ترویج خشونت» است که به عنوان راهی تسکین دهنده و آرامش بخش به مخاطب معرفی می¬شود (همان ص ۲۲۱)
کوئیلو در ضمن پرداختن به موضوع ارتباط آزاد جنسی، پرده از رازی بر می¬دارد که از نگاه او انسان را به مرز "خود" نزدیک می¬کند و نوعی خودشناسی به دنبال دارد و آن «رنج کشیدن و تحقیر شدن » است. گویا سکس می¬تواند منجر به این گونه خودشناسی شود و انسان را به حالتی برساند که ضمن رنج، لذت ببرد.
در نگاه وی یکی از راههای لذت، رنج کشیدن و رنج دادن دیگران است (همان ص ۲۲۹/۲۳۶/۲۳۸/۲۳۵) انگار آزار دادن به دیگران از اصول زندگی انسان¬ها محسوب می¬شود. (همان ص ۲۲۶) این رنج خود ساخته نوعی از نور بری انسان به ارمغان می¬آورد و خلایی همچون بهشت برای انسان ایجاد می¬کند (همان ص ۲۴۰/۲۴۲)در این رنج کشیدن و تحقیری که از ناحیه دیگران متوجه انسان می¬شود انسان به دنیای دیگری می¬رود و احساس مذهبی به او دست می¬دهد (همان ص ۲۲۳) و انسان احساس آزادی کامل می¬یابد (۲۲۴ و ۲۲۸)

پیوند معنویت و خود فروشی
آن چه یک انحراف واضح و مغالطه روشن را در پی دارد و در نتیجه یک آسیب اجتماعی برای اجتماع در پی دارد و یک کج راهه برای انسانهای معنویت گرا ایجاد می کند ارتباطی است که کوئیلو بین معنویت و بی بندباری برقرار نموده است. وی بیش از ۳۰ مورد از " وجود نور" در چهره دخترک فاحشه صحبت به میان می آورد وبرای روسپی گری تاریخی مقدس می شمارد و ادعا می کند معنویت با روسپی گری منافاتی ندارد و در صفحات متعددی ابتذال معنویت ادعایی خود را به نمایش می گذارد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
بسیار نفد سطحی و خامی بود.شما فقط ظاهر جملات رو دیدید.و اون ۲۰ صفحه رو که به جزییات سکس می پردازه رو من هر چی خوندم به ۲۰ صفحه نرسید.مبالغه نفرمایید. در ضمن این کتاب برای گروه سنی بزرگسالان نوشته شده که همه عالم به این امر هستند و نیازی نیست آقای کوئلیو بخوان جزییات حالات سکس رو یاد بدن به کسی.
میهمان
من هم کاملا ازتون تشکر میکنم و خسته نباشید می گم
میهمان
ر این کتاب نویسنده تلاش می¬کند ارتباط جنسی آزاد را با عشق گره بزند و بین این دو ارتباطی ناگسستنی ایجاد نماید. موضوع عشق چنان در این کتاب پر رنگ است که گویا ماریا برای دستیابی به عشق و عاشق ماندن حاضر است تمامی سختی¬ها و حتی سوء برداشت¬ها و طعن و کنایه های اطرافیان را تحمل کند به گونه ای که این موضوع به بزرگترین موضوع زندگی ماریا تبدیل می¬شود
در فصل ۴۰ نویسنده به صراحت نوشته است : (( کسی که عشق میورزد نیازی به انجام دادن عمل جنسی ندارد تا خوشحال شود...))
لطفا اول مطالعه بفرمایید بعدا اظهار نظر کنید.
گاهی مواقع بجای ساده اندیشی و ساده نگری میتوان با تفکر و تعمق به مطالب مغز آن را پیدا نمود.
درجایی دیگر نویسنده می نویسد :
تنها باید بدانی آنچه موجب انگیزه در دنیا می شود جستجوی لذت نیست بلکه صرف نظر کردن از چیزهایی است که در ظاهر بسیار مهم به نظر می رسند.مثالا سرباز برای کشتن دشمن به جبهه نمی رود بلکه برای کشته شدن به خاطر وطنش می جنگد
گوشه هایی از کتاب ۱۱ دقیقه به نوشته آقای پائولوکوئیلو
لطفا کتاب را چند بار دیگر مطالعه بفرمایید
میهمان
بیش از حد خشک و بی منطق نقد کردید ... نقدتون رو قبول ندارم .. با عرض پوزش
میهمان
فقط ظاهر مطالب رو خوندید و به باطن کتاب پی نبردید ، هرچند درک این کتاب کار عوام ظاهر بین نیست.
میهمان
واقعا نقدتون صحیحه.متاسفم ازانتشارچنین کتابهایی درجامعه ما

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.