نقش خدا در حوادث ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ - ۲۴۳ بازدید

براساس ادله فلسفی و دلالتهای قرآنی خداوند دو گونه تاثیر در جهان هستی دارد : تاثیر مستقیم و غیر مستقیم , یعنی از راه علل و اسباب خاصی که بر اساس سنن و قوانینش در هستی موثر قرار داده است .
لیکن تاثیر غیر مستقیم خدا حتی اگر همه هستی را هم پوشش دهد به معنای عدم دخالت در کار و بار جهان آنگونه که دئیست ها ( deists) می گویند نیست .

براساس ادله فلسفی و دلالتهای قرآنی خداوند دو گونه تاثیر در جهان هستی دارد : تاثیر مستقیم و غیر مستقیم , یعنی از راه علل و اسباب خاصی که بر اساس سنن و قوانینش در هستی موثر قرار داده است .
لیکن تاثیر غیر مستقیم خدا حتی اگر همه هستی را هم پوشش دهد به معنای عدم دخالت در کار و بار جهان آنگونه که دئیست ها ( deists) می گویند نیست .
بر اساس حکمت متعالیه معلول هیچ حقیقتی جز ربط و تعلق به علت ندارد و بدون آن هیچ است و پوچ . بر اساس این نظر که مستفاد از آیات قرآن است هیچگاه فیض حضرت حق از جهان قطع نمی شود . جهان به فیض پیوسته و آفرینش مدام حقتعالی برقرار است و اگر لحظه ای این فیض قطع شود دیگر جهانی نخواهد بود.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.