نقش زنان در صدر اسلام ۱۳۹۳/۳/۲۶ - ۵۰ بازدید

رفتار غیرانسانی مردم جاهلیت پیش از اسلام با زنان و دختران چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد.در آن روزگار زن یک کالای بی ارزش شناخته و در بازار برده فروشان عرضه می شد. دختران به بدترین شیوه زنده به گور می شدند و زنان در شدیدترین قید و بندها بدترین روزها را سپری می کردند و از خود هیچ اراده و اختیاری حتی حق زندگی شرافتمندانه نداشتند و روزنه های امید به روی آنها بسته بود. در چنین عصری پیامبر رحمت به دستور پروردگار بارقه امید و چراغ زندگی در دلهای مأیوس آن ستمدیدگان روشن ساخت
و پیوسته با گفتار و رفتار خود در زدودن افکار جاهلیت و بازگرداندن شخصیت به زنان سعی وافر نمود.
مشاهده حمایت های قاطع و فداکاری ها و تلاش های پیگیر زنان در تاریخ اسلام گواه تأثیر گفتار و عملکرد پیامبر و معصومین قدس سرهما است.
رفتار غیرانسانی مردم جاهلیت پیش از اسلام با زنان و دختران چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد.در آن روزگار زن یک کالای بی ارزش شناخته و در بازار برده فروشان عرضه می شد. دختران به بدترین شیوه زنده به گور می شدند و زنان در شدیدترین قید و بندها بدترین روزها را سپری می کردند و از خود هیچ اراده و اختیاری حتی حق زندگی شرافتمندانه نداشتند و روزنه های امید به روی آنها بسته بود. در چنین عصری پیامبر رحمت به دستور پروردگار بارقه امید و چراغ زندگی در دلهای مأیوس آن ستمدیدگان روشن ساخت
و پیوسته با گفتار و رفتار خود در زدودن افکار جاهلیت و بازگرداندن شخصیت به زنان سعی وافر نمود.
مشاهده حمایت های قاطع و فداکاری ها و تلاش های پیگیر زنان در تاریخ اسلام گواه تأثیر گفتار و عملکرد پیامبر و معصومین قدس سرهما است.
بخشی از این تلاش های خالصانه زنان در دوران پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و علی علیه السلام را می توان در زندگی خدیجه کبری علیه السلام یافت. او اولین زن مسلمان بود که ثروت انبوه خود را در راه اسلام مصرف کرد. نیز دخت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بانوی عالم هستی بهترین نقش را در حفظ اسلام ایفا کرد و سرانجام در راه دفاع از ولایت و امامت شهید گشت.
بزرگان دین در کتابهای خود بخشی را به معرفی و شرح حال زنان اختصاص داده اند. شیخ طوسی رحمه الله در کتاب رجال خود در پایان هر بخش بابی به نام (باب النساء) گرد آورده و در آن نام زنان روایت کننده از معصومین را بر شمرده است که شمار آنان به شصت و دو نفر می رسد. این مقامی والاست که بانویی افتخار یابد سخن معصومان را برای آیندگان نقل کند و به یادگار نهد و در هر زمان نامش به عظمت یاد شود.
افزون بر این در صدر اسلام عده زیادی از زنان به همراه پیامبر در صحنه نبرد شرکت می کردند و به
مداوای مجروحان و سرپرستی بیماران می پرداختند و در انتقال آب و حمل غذا و آشپزی و نگهداری وسایل رزمندگان و تهیه دارو و رساندن مهمات به رزمندگان و تعمیر تجهیزات آسیب دیده و انتقال مجروحان و شهدا انجام وظیفه می نمودند.
نام تنی چند از آن زنان مجاهد و فداکار به قرار زیر است.
۱. نسیبه دختر کعب مازنیه.
۲. ام عطیه
۳. ام ابیه
۴. ام ایمن
۵. حمنه دختر جحش
۶. ربیع دختر معوذ
۷. ام زیاد
۹. لیلا غفاریه
۱۰. ام سلیم
۱۱. معاذه غفاریه
۱۲. ام سنان اسلمیه۱


منایع:
۱. رجوع شود به نقش زنان مسلمان در جنگ

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.