نقش و واکنش دیگر ادیان و ملل در ظهور حضرت چیست؟ ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ - ۶۳۳ بازدید

در روایات نکته خاصی در این زمینه مطرح نشده است. بلکه آنچه قابل برداشت است اینکه اکثر انسان‌ها با درک حقیقت ظهور، حضرت را پذیرا شده و اعلام پذیرش و حمایت می‌کنند. ظهور حضرت عیسی(ع) در پذیرش حضرت مهدی(ع) توسط مسیحیان و حتی یهودیان بسیار مؤثر است. هر چند انسان‌های دنیا طلب که ظهور را مخالف منافع مادی و حیوانی و دنیوی خود می‌بینند در مقابل امام عصر(ع) قرار گرفته و به جنگ اقدام می‌کنند.

در روایات نکته خاصی در این زمینه مطرح نشده است. بلکه آنچه قابل برداشت است اینکه اکثر انسان‌ها با درک حقیقت ظهور، حضرت را پذیرا شده و اعلام پذیرش و حمایت می‌کنند. ظهور حضرت عیسی(ع) در پذیرش حضرت مهدی(ع) توسط مسیحیان و حتی یهودیان بسیار مؤثر است. هر چند انسان‌های دنیا طلب که ظهور را مخالف منافع مادی و حیوانی و دنیوی خود می‌بینند در مقابل امام عصر(ع) قرار گرفته و به جنگ اقدام می‌کنند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.