نمادهای شیطان گرایی ۱۳۹۴/۳/۹ - ۲۹ بازدیدنمادهای شیطان گرایی
 قبل از تشریح نمادها بهتر است به دو نکته اشاره نمائیم:
الف) نمادها ممکن است در برهه های زمانی مختلف و یا در بسترهای فرهنگی مختلف، معانی متفاوتی داشته باشند.
ب) یک نماد ممکن است به طور همزمان معانی موازی پیدا کرده باشد.

نمادهای شیطان گرایی قبل
از تشریح نمادها بهتر است به دو نکته اشاره نمائیم:

الف) نمادها ممکن
است در برهه های زمانی مختلف و یا در بسترهای فرهنگی مختلف، معانی متفاوتی داشته
باشند.

ب) یک نماد ممکن
است به طور همزمان معانی موازی پیدا کرده باشد.

 
image018.jpg
۱. بز بافومت


(Baphomet)بز یا قوچی به نام
بافومت
است
که هم با جانور شاخ‌دار یوحنا در کتاب مکاشفات یوحنا همانندی دارد و هم در
اسطوره‌های مصری نماد باروری است[۱]
و دو ماه سیاه «گبورا» و سفید «چسد»[۲]
در طرفین او نشانة ترکیب روشنایی و تاریکی است، در برخی متون شیطان گرایان پیرامون
بافومت این چنین گفته شده است: «دو دست او نمادی از هرمس مصری است، یکی به سمت بالا
به ماه سفید "چسد" اشاره می کند و یکی به سمت پائین به ماه سیاه "گبورا"». این سمبل
هارمونی کامل بین لطف و عدالت را بیان می کند. شعلة میان دو شاخ او مشهور به «شعله
هوش» نیز نماد نبوغ و دانایی شیطان است. شاید بدین‌خاطر که همو بود که
آدم(علیه‌السلام) و همسرش را به سمت درخت دانایی رهنمون شد.[۳]

البته نمادها
لزوماً یک ریشه یا یک معنا ندارند. «بافومت» ممکن است نماد بز قربانی در آیین یهود
باشد که بزی مقدّس است و بنابر نقل عهد عتیق این بز، قربانی حضرت اسحاق شد[۴]
که بنی‌اسرائیل از نسل او هستند. شیطان‌ هم به نوعی قربانی هدایت انسان و دست‌یابی
او به درخت دانش و معرفت شد. با این توضیح بز می‌تواند نماد گویایی از ایثار بزرگ
شیطان برای آدم باشد!![۵]

 image020.jpg

۲. ستاره پنج پر وارونه به همراه سر بزنماد اصلی فرقه

satanism‌،
نشانی است مرکب از یک ستاره پنج پر وارونه[۶]
 که درون آن تصویر سر یک بز قرار داده شده است. این ترکیب درون دو دایره قرار گرفته
و دور تا دور آن عبارتی به زبان عبری نگاشته شده است.

سر بز مربوط به سر
بز بافومت[۷]
می باشد که در گروه های ماسونی و شیطانگرایی باستانی نشان شیطان بوده است. ستارة
پنج پر (در حالت عادی)[۸]
نمادی بسیار کهن محسوب می شود. این نماد در زمانی نشان «ونوس» الاهة زیبایی و عشق
شهوانی زنانه بوده است.

image022.jpg
آنتوان لاوی در
کتاب «انجیل شیطانی» این نماد را این‌گونه تفسیر می نماید: «بافومت نمایندة قدرت
تاریکی است که با شهوانی بودن بز ترکیب شده است. ستاره پنج پر در نقاشی داوینچی
اشاره به طبیعت روحانی انسان دارد ولی چون در این تفکّر(Satanism)
جنبة شهوانی انسان مدّ نظر است، پنج ضلعی وارونه شده است تا سر بز بافومت نیز به
خوبی در آن جای گیرد. شاخ های او نماد دوگانگی هستند که به نشانة مبارزه‌طلبی به
سمت بالا اشاره می کنند. سه جهت معکوس شده دیگر هم نافی تثلیث است. حروف عبری نوشته
شده داخل دایره بزرگ برگرفته از آموزه های جادویی "کابالا" است که به معنای
"لویتان"[۹]
می باشد.»

این نماد در موارد
بسیاری در فرقة شیطان گرایی استفاده می شود؛ ازجمله:

۱. نصب این نشان در
بالای محراب در موقع اجرای آئین های شیطانی.[۱۰]


۲. اعطای این نماد
به عنوان نشانگر درجات مختلف کلیسای شیطان.

نکته:
ترکیب ستارة پنج پر وارونه به همراه نماد «S»
شیطانی نیز یکی از نماد هایی است که در این فرقه استفاده می شود. البته بیشتر این
نماد را آنتوان لاوی برای شخص خودش استفاده می نمود، فلذا با عنوان «نشان دکتر
لاوی» در میان شیطان گرایان شهرت پیدا کرده است.
 ۳. عدد

۶۶۶


این عدد به گفته
یوحنا در بخش مکاشفات یوحنا در کتاب مقدّس «عدد شیطان» است. در مکاشفات نوشته شده:
«جانور عجیب دیگری دیدم که از زمین بیرون آمد. این جانور دو شاخ داشت مانند شاخ‌های
برّه و صدای وحشتناکش مثل صدای اژدها بود... بزرگ و کوچک، فقیر و غنی، برده و آزاد
را وادار کرد تا علامت مخصوص را روی دست راست یا پیشانی خود بگذارند و هیچ کس
نمی‌توانست شغلی به دست آورد یا چیزی بخرد مگر اینکه علامت مخصوص این جانور یعنی
اسم یا عدد او را بر خود داشته باشد. این خود معمایی است و هرکس با هوش باشد
می‌تواند عدد جانور را محاسبه کند.

این عدد اسم یک
انسان است که مقدار عددی آن به ۶۶۶ می‌رسد.[۱۱]
این عدد بعضاً با عنوان شماره تلفن شیطان نیز در کشور ما رواج پیدا کرده است.

 
۴. صلیب وارونه 


image026.jpg
(Upside
down cross

)همانطور که در بخش
تشریح تفکرات فرقه های امروز شیطان گرایی گفته شد. یکی از اندیشه های محوری در
جریان شیطان گرایی و فرقه های شیطان پرستی آموزه ضددین بودن است. از آن‌جا که مذهب
غالب در دنیای غرب دین مسیحیت می باشد. این نماد براساس تفکّرات ضدمسیحی
شیطان گرایان به نشان خصومت با دین مسیحیت و توهین به آن استفاده می شود.

 ۵. دست شاخ‌دار


image024.jpg
(Horned
Hand)


دو انگشت برافراشته
شده در این نماد نشان از دو شاخ بز بافومت می باشد. این نماد بعضاً به همراه عبارت
Hail
Satan
به معنای درود بر شیطان در گروه های شیطان گرایی مورد استفاده قرار می گیرد. البتّه
در چند سال اخیر این علامت به صورت گسترده درمیان طرفداران سبک های مختلف موسیقی
متال استفاده می شود که با توجه به مضامین شیطان گرایانه ای که امروزه در میان
اشعار گروه های متال رایج است چندان بی‌ربط با تفسیر نخست که بیان شد نیست.

نکتة مهمّی که باید
در این قسمت به آن توجّه کرد آن است که: بعضاً افراد دو نماد دیگر که از لحاظ حالت
قرار گرفتن انگشتان شبیه به دست شاخ‌دار است را با یکدیگر هم معنا تفسیر می کنند.

نشان اول:
image028.jpg
بوزقورد (گرگ خاکستری) که در میان جنبش های پان ترکیسم مورد استفاده قرار می گیرد و
صورت نمادینی از گرگ در آن نشان داده می شود.

نشان دوم :
image030.jpg
هنگامی که انگشت شست به صورت باز قرار گیرد، این حالت دست معادل نمادین عبارت
«دوستت دارم»[۱۲].

در کشورهای غربی،
خصوصاً آمریکا، می باشد. این نماد ترکیبی از سه حرف از حروف الفبای لاتین در زبان
نشانه ها (I)،
(L)،
(Y)
که مختصر شده عبارت (I
Love You)
است می باشد.
 

شیطان گرایان و
مراکز قدرت حامی آن ها، برای ترویج نمادهای مذکور در حوزة فرهنگ عمومی از ابزارهای
مختلفی استفاده می نمایند، که از آن جمله می توان به استفاده از این نمادها در ساخت
زیورآلات، پوشاک و البسه، ‌طراحی ساختمان ها، نقاشی بر روی دیوارها و اماکن عمومی
و... اشاره نمود. متأسّفانه در چند سال اخیر بسیاری از این نماد ها در قالب های
مذکور به کشور عزیزمان وارد شده است و رو به گسترش و ترویج می باشد، و این امر
آگاهی هرچه بیشتر مسئولین اجرایی و فرهنگی کشورمان را می طلبد که با همکاری نهادهای
علمی-پژوهشی در این زمینه، ‌اقدام به برخورد صحیح و جلوگیری از ترویج این نمادها در
کشورمان نمایند.

گسترة این نمادها
باعث می‌شود که ذهنیت‌ها و ارزش‌های مردم هماهنگ با معانی آنها شکل بگیرد. نمادها
هویت سازند و به فرد و جامعه هویت می‌بخشند و خودپنداره‌هایی را ایجاد می‌کنند که
به زندگی و رفتارهای افراد معنا می‌دهد و مردم با همین معانی وجود و زندگی خود را
تفسیر کرده و ارزش‌ها و اهداف زندگی خود را تعریف می‌کنند. کارکرد هویت‌بخشی و
معنادهندگی نمادها در کنار گرافیک و طراحی متفاوت و چشم‌نوازشان و در دسترس بودن،
مد شدن و تبلیغاتی که روی آنها صورت می‌گیرد، باعث استفادة روزافزون از سوی مردم به
ویژه جوانان و نوجوانان دنیا می‌شود. پس از پذیرفته شدن این نمادها در فرهنگ عمومی
ملت‌ها، انتقال ایدئولوژی مربوط به این نمادها بسیار ساده و پذیرفتنی می‌شود.[۱]
.
اساطیرمصر، ص ۱۹۸.
[۲]
.گبورا
(Geburah)
و چسد (Chesed)
دو عدد از ده سفیروت تشکیل‌دهندة درخت حیات در عرفان کابالا می باشند.
[۳]
.
سفر پیدایش تورات- ۱۵/۶
[۴]
.
سفر پیدایش تورات :۱۹-۱/۲۲.
[۵]
.
شیطان پرستی موجی در زمان حال یا طرحی برای آینده.
[۶]
.
Inverted Pentagram.
[۷]
.
Baphomet.
[۸]
.Pentagram.
[۹]
.
(لویاتان) Leviathan
(کلمه‌ای است عبری که ۶ مرتبه نیز در تورات ذکر شده ‌است. لویاتان یک
اژدهاست که در آب زندگی می کند. در اسطوره‌شناسی از لویاتان به عنوان یکی
از هفت فرشته نگهبان جهنم یاد شده است. ولی در فرقه شیطان‌گرایی لویاتان در
کنار چهار شیطان دیگر به عنوان ۴ نگهبان جهنم هستند که هرکدام نماد یکی از
عناصر اربعه (آب، باد، خاک، آتش) می باشند. ۴ فصل کتاب انجیل شیطانی آنتوان
لاوی نیز با این عناوین نام‌گذاری شده‌اند.
[۱۰]

. The satanic Bilbe , devices used in a satanicritual, symbol of
Baphomet.
[۱۱]

. مکاشفات یوحنا/۱۱-۱۸: ۱۳
[۱۲]

.I Love You.


(به نقل از: کتاب تحلیلی بر
عرفان های نوظهور (راه و بی‌راهه، شماره ۱)، حمزه شریفی‌دوست، انتشارات معارف)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.