نسخه آزمایشی

نماز آیات ۱۳۹۰/۵/۱ - ۱۲۹۷ بازدید

همه مراجع: امورى که نماز آیات براى آنها واجب است، در هر محلى که اتفاق بیفتد، فقط مردم همان جا باید نماز آیات بخوانند و بر مردم شهرهاى مجاور آن، واجب نیست. V}توضیح المسائل مراجع، م ۱۴۹۴ ؛ نورى، توضیح المسائل، م ۱۴۹۱ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۱۵۰۲ و خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س ۷۱۳.{V (رساله دانشجویی، سید مجتبی حسینی، کد: ۱۴۴/۵۰۰۰۱۶)
همه مراجع: امورى که نماز آیات براى آنها واجب است، در هر محلى که اتفاق بیفتد، فقط مردم همان جا باید نماز آیات بخوانند و بر مردم شهرهاى مجاور آن، واجب نیست. توضیح المسائل مراجع، م ۱۴۹۴ ؛ نورى، توضیح المسائل، م ۱۴۹۱ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۱۵۰۲ و خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س ۷۱۳. (رساله دانشجویی، سید مجتبی حسینی، کد: ۱۴۴/۵۰۰۰۱۶)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.

آخرین مطالب