نسخه آزمایشی

نماز با بلوز و شلوار ۱۳۹۰/۴/۲۳ - ۱۵۹۷ بازدید

T}همه مراجع:{T اگر جاهایى از بدن که باید پوشیده شود، بپوشاند اشکال ندارد.V}العروة الوثقى، ج ۱، فى الستر و الساتر، الثانى؛ آیت اللّه تبریزى، استفتاءات س ۴۴۶؛ آیت اللّه فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۲۴۴.{V (احکام نگاه و پوشش، سید مجتبی حسینی، کد: ۱۹۸/۵۰۰۰۱۸)

همه مراجع:

اگر جاهایى از بدن که باید پوشیده شود، بپوشاند اشکال ندارد.العروة الوثقى، ج ۱، فى الستر و الساتر، الثانى؛ آیت اللّه تبریزى، استفتاءات س ۴۴۶؛ آیت اللّه فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۲۴۴. (احکام نگاه و پوشش، سید مجتبی حسینی، کد: ۱۹۸/۵۰۰۰۱۸)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.