نماز جماعت زنان-حضور بانوان در مساجد-بانوان و نماز جمعه ۱۳۸۸/۰۳/۱۸ - ۱۳۳۴ بازدید

در دین اسلام به نماز جماعت سفارش بسیار شده و نماز جماعت از فرادی برتر و با فضیلت تر یاد شده اما پیامبر اکرم(ص) می فرمایند: نماز زن تنها ۲۵مرتبه از نماز جماعت او برتر است و چند حدیث دیگر از ایشان با همین مضمون. در این صورت، آیا برای خانمها نماز فرادی بهتر از شرکت در نماز جماعت است؟ نماز جمعه چطور؟

شرکت در نماز جمعه وجماعت بر زنان به ویژه زنان جوان لازم نیست و به حسب آنچه در روایات آمده اگر زن نمازش را در خانه بخواند بهتر است از رفتن به مسجد , ولی اگر با حفظ حجاب کامل و شئون اسلامی در نماز جماعت و جمعه حضور پیدا کرد اشکال ندارد و نمازش صحیح است. ضمن آنکه اگر اقامه جماعت برای زن در منزل ممکن باشد قطعا افضل از فرادی است در حقیقت نماز در خانه برای زن افضل از رفتن به مسجد است واین به این معنی نیست که نماز فرادی برای زن افضل از جماعت باشد بنا بر این اگر زن در منزل به محارم خود اقتدا کند ویا چند نفر زن در یک اجتماع زنانه که مستلزم خروج از منزل نباشد جماعت بخوانند افضل از فرادی است .

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید