نماز جماعت ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ - ۱۱۹ بازدید

سلام علیکم ، پیرو سوال قبلی که به خاطر طولانی شدن دو تکه فرستادم لطفا این ۳ سوال را با آدرس جوابش در رساله برایم ارسال فرمایید. ۱-چنانچه ماموم در افعال نماز سهوا از امام جماعت جلو بیفتد حکم نمازش چیست؟ مثلا اگر زودتراز امام از رکوع بلند شد در چه صورتی دومرتبه به رکوع باید برگردد، ودر چه صورتی بایستد تا امام به او برسد؟۲-اگر ماموم به رکوع برگشت و همان لحظه امام از رکوع بلند شد حکم نمازش چیست؟
۳-در مورد یک سجده و دو سجده عمدا و سهوا جلو افتادن چه حکمی داره؟ آیا باید به سجده برگرده یا صبر کنه امام به سجده بیاد؟ اگه امام سر از سجده در همان لحظه برداشت نمازش صحیحه؟ اگه در دو سجده همان لحظه امام سر برداشت نمازش صحیحه؟
متشکرم

۱ - اگر جلو تراز امام سر از رکوع برداشته باید برگردد و با امام سر از رکوع بردارد زیرا درجماعت متابعت از امام مقدم است و زیاد شدن رکوع نمازرا باطل نمی کند لکن اگر احیانا بخاطر این که فکرمی کرد امام زود سر برمی دارد صبر کند تا امام بلند شود وبقیه نمازرا از او پیروی نماید نمازش صحیح است -۲- اگر به رکوع برگردد و قبل از ان که به حد رکوع خم شود امام سر بردارد طبق نظر اکثر مراجع نمازش باطل است -۳- اگر عمدا در هر دو سجده از امام جلو بیفتد معصیت کرده ولی نماز ش صحیح است لکن اگر در دو رکن پشت سرهم این کار رابکند بنابراحتیاط واجب باید نماز را تمام کند و دوباره بخواند - ۴ - اگر اشتباها سراز سجده بردارد و ببیند امام هنوز در سجده است باید به سجده برگردد و با امام سر بردارد و چنانچه در هر دو سجده این اتفاق بیفتد برای زیاد شدن رکن نمازش باطل نیست - ۵- اگر اشتباها سراز سجده بردارد وبرای متابعت به سجده بر گردد و قبل از رسیدن به سجده امام سر بردارد نمازش صحیح است لکن اگر درهر دو سجده این اتفاق بیفتد نمازش باطل است -۶ - امام در همان لحظه ای که ماموم سر از سجده برداشته سر بردارد نماز صحیح است (( توضیح المسائل مراجع ج ۱ مسائل ۱۴۷۰ الی ۱۴۷۴ ))

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.