نماز ستون دین-اقامه نماز ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ - ۶۹۵ بازدید

ویرایش علمی - نماز ستون دین است و ستون را اقامه میکنند نه قرائت. معنی این سخن آقای جوادی آملی چیست؟ما چه باید بکنیم؟

در پاسخ به توضیحی در این باره توجه کنید :
۱- معنای اقامه بر پا کردن و استوار ساختن است .
۲- در مورد ستون لفظ اقامه به کار می رود زیرا باید ستون را بر پا کرد و استوار ساخت .
۳- بر طبق روایات نماز عمود دین یعنی ستون دین است و چون ستون است باید ان را بر پا داشت نه این که آن را خواند .
۴- بنا بر این نماز خواندنی نیست بلکه اقامه کردنی است. لذا شما در هیچ آیه یا روایتی نمی بینید که بگویند: نماز بخوانید ؛ بلکه همواره سخن از اقامه نماز است ؛ و اقامه یعنی استوار ساختن و برپا نمودن. چون نماز ستون دین است و ستون را نمی خوانند بلکه برپا می کنند. امّا کجا برپا می کنند؟ نه در مسجد و نمازخانه بلکه در صحنه ی جان. تک تک اعمال و گفتار نماز معانی ژرفی دارند که انسان نمازگزار باید آنها را در جان خود برپا دارد تا حقیقتاً بشود اهل نماز ؛ در غیر این صورت فقط نمازخوان است نه اهل نماز.هر کدام از مقدمات وواجبات نماز اسراری دارند که باید به حقیقت آنها رسید .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.