نوح ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ - ۵۱۳ بازدید

۱_حضرت نوح در کدام منطقه تبلیغ میکرد؟۲_ در سایت فرمودید رسالت جهانی داشت در حالی که ظاهرا حضرت نوح در یک منطقه بود.
۳_ فرمودید نخستین صاحب شریعت بوده در حالی که نخستین صاحب شریعت حضرت ادم بوده.

۱- در همین عراق فعلی.۲-آن زمان جهان همین منطقه بود و جاهای دیگر کسی نبود .۳-حضرت آدم صاحب شریعت نبود . دین داشت ولی مانند دین اسلام نبود .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.