نیت و انگیزه ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ - ۲۰۳۹ بازدید

نیت اصلی از کار با انگیزه تفاوت دارد. اگر نیت و قصد کسی دنیا ومادیات باشد. در مورد نیت و انگیزه چگوه خود را بیازماییم؟

دوست گرامی. نیت همان هدف نهایی انسان در زندگی است که هر کسی بدان واقف است. یعنی هر کسی خودش بهتر می داند در زندگی دنبال مادیات است یا قرب به خدا و کمال معنوی. انگیزه امور حاشیه ای است که باعث ترغیب انسان به کار و تلاش می شود. به طور مثال کسی که برای خدا در یک اداره ای به مردم خدمت می کند حقوق هم می گیرد و این حقوق انگیزه او را برای خدمت تقویت می کند و با نیت خدایی کارش منافات ندارد. کسی که برای خدا کار می کند توقع تشکر یا جبران از کسی ندارد و اگر از کارش تقدیر نشود، ناراحت نمی شود چون می داند که خدا به آن واقف است و جبران می کند. موفق باشید.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.