نسخه آزمایشی

نگاه به عورت کودک ۱۳۹۷/۶/۲۰ - ۷۴ بازدید

سلام آیا نگاه کردن به عورت کودک نابالغ اشکال دارد؟؟آیا نگاه کردن به هم جنس هم اشکال دارد؟؟
آیات عظام امام خمینى، سیستانى، فاضل، مکارم و نورى: نگاه کردن به عورت بچه ممیزى که خوب و بد را مى فهمد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛ هر چند از پشت شیشه و مانند آن باشد.توضیح المسائل مراجع، م ۲۴۳۶؛ آیت اللّه نورى، توضیح المسائل، م ۲۴۳۲. نگاه به عورت همجنس حرام است. وسایر اعضا هم اگر به قصد لذت باشد حرام است.

نظرات

نظر بدهید