نگاه به نامحرم-نگاه از آینه ۱۳۷۸/۱۰/۱۱

آیا نگاه به موهای زن نامحرم، از داخل آینه جایز است؟

همه مراجع:

خیر، جایز نیست.توضیح المسائل مراجع م ۲۴۳۳، ۲۴۳۶؛ آیت اللّه نوری، توضیح المسائل م ۲۴۲۹ و ۲۴۳۲؛ العروة الوثقی ج ۱ (الستر) م ۲ و (احکام التخلی) م ۸؛ آیت اللّه وحید، توضیح المسائل م ۲۴۴۲ و ۲۴۴۵؛ دفتر آیت اللّه خامنه ای.

تبصره.

حکم نگاه از آینه، شیشه، آب صاف و مانند آن، با عکس و فیلم زن تفاوت دارد. نگاه از داخل آینه به زن نامحرم جایز نیست؛ ولی نگاه به عکس و فیلم او - اگر ناآشنا باشد - بدون قصد لذت جایز است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.