نگاه حرام ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ - ۱۲۱۹ بازدید

سلام.حد مجازنگاه کردن به نامحرم تاچقدراست؟

نگاه عمدی وخیره جایز نیست ،نگاه اول وتصادفی اشکال ندارد.نگاه بدون قصد لذت به گردی صورت بدون آرایش وبدون خوف مفسده اشکال ندارد.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.