نیاز خدا به جانشین ۱۳۹۱/۱۰/۲۹ - ۱۴ بازدید

الف: جانشین خداوند به خاطر عجز خداوند و نیاز او نیست بلکه به خاطر فضیلت و کرامت بخشیدن به انسانیت است.ب: نظام آفرینش بر اساس واسطه هاست و به همین جهت است که فرشتگان مدبرات جهان هستند و خداوند شفا را در عسل قرار داده و اطاعت و قرب به خودش را اطاعت از رسول می داند لذا منظور از خلیفه خدا شدن، پیامبران و اولیای الهی می تواند این باشد که مردم با اطاعت از آنها به اطاعت از خدا راه می یابند و یا منظور از خلیفه خدا کسی است که استعداد تجلی صفات جمال و جلال الهی را دارا می باشد که منظور مقام آدمیت به طور عمومی است.

الف: جانشین خداوند به خاطر عجز خداوند و نیاز او نیست بلکه به خاطر فضیلت و کرامت بخشیدن به انسانیت است.


ب: نظام آفرینش بر اساس واسطه هاست و به همین جهت است که فرشتگان مدبرات جهان هستند و خداوند شفا را در عسل قرار داده و اطاعت و قرب به خودش را اطاعت از رسول می داند لذا منظور از خلیفه خدا شدن، پیامبران و اولیای الهی می تواند این باشد که مردم با اطاعت از آنها به اطاعت از خدا راه می یابند و یا منظور از خلیفه خدا کسی است که استعداد تجلی صفات جمال و جلال الهی را دارا می باشد که منظور مقام آدمیت به طور عمومی است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.