هدایت قرآن ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ - ۸۴ بازدید

قران کتاب هدایت است،ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین.وبرای هدایت انسانها هر آنچه لازم بوده بیان نموده است.لکن نحوه بیان قرآن بگونه خاصی است که باید شناخت،زیرا قران کتابی است که تا قیامت هدایت بشر را بعهده دارد واز چنان عمقی بر خوردار است که گذشت زمان معانی جدیدی را کشف می کند.در هر صورت باید دید از قرآن چه انتظاری دارید که راجع به آن صحبت نشده،وباید دانست که قرآن کریم قانون اساسی مسلمانها تا قیام قیامت است وکلیات مسائل در آن آمده که می بایست تلاش کرد وبدست آورد که در ادامه توضیحاتی ارائه می گردد.
اگر در مواردی هم ساده به نظر برسد وقتی به آن دقت می کنیم میبینیم چقدر راهگشا است.

قران کتاب هدایت است،ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین.وبرای هدایت انسانها هر آنچه لازم بوده بیان نموده است.لکن نحوه بیان قرآن بگونه خاصی است که باید شناخت،زیرا قران کتابی است که تا قیامت هدایت بشر را بعهده دارد واز چنان عمقی بر خوردار است که گذشت زمان معانی جدیدی را کشف می کند.در هر صورت باید دید از قرآن چه انتظاری دارید که راجع به آن صحبت نشده،وباید دانست که قرآن کریم قانون اساسی مسلمانها تا قیام قیامت است وکلیات مسائل در آن آمده که می بایست تلاش کرد وبدست آورد که در ادامه توضیحاتی ارائه می گردد.
اگر در مواردی هم ساده به نظر برسد وقتی به آن دقت می کنیم میبینیم چقدر راهگشا است.
هرمقدار با قرآن مأنوس شویم ،به عمق محتوای آن می رسیم ودربرابر دریای بی کران او تسلیم می شویم.راه آن عمل وطهارت باطن است.انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون،لا یمسه الا المطهرون.فقط پاکان به محتوای آن دست می یابند،زیرا قرآن نور است ودر محیط نورانی جلوه می کند.

قرآن , حق مطلق و ناب و محض و کامل و چشمه جوشانی است که دارای ظاهر و باطن است . هر انسانی به اندازه فهم و ادراک خود, از این چشمه سیراب می شود اما باید توجه داشت که فهم و تفسیر قرآن مانند فهم و درک هر علم دیگری دارای اصول , ضوابط و شرایطی است که بدون احاطه به آنها, فهم صحیح قرآن میسر نمی شود. اما درک و شناخت باطن و عمق قرآن بعد از خدای تعالی تنها مختص به پیامبر اکرم (ص ) و ائمه اطهار(ع ) است . زیرا قرآن حقیقتی است که بر رسول اکرم (ص ) نازل شده و ایشان حقیقت آن را به تمامه از خداوند تلقی و دریافت کرده است و اوست که با احاطه و فهم کامل قرآن , مبین و مفسر آن می باشد »و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم «, (نحل , آیه ۴۴) و بعد از پیامبر اکرم , ائمه (ع ) که علم خود را از طریق تلقی از پیامبر اکرم و نیز هر کدام از امام قبل از خود, به دست می آورند به عنوان مبین و مفسر قرآن , حقیقت آن را درک می کنند: »انما یعرف القرآن من خوطب ; به شناخت حقیقت قرآن تنها برای آن که به او نازل شده است میسر است « (روضه کافی , ج ۸, ص ۷).
[پایان کد انتخابی][کامل از کد۳۴۹۴۵]
براى فهم قرآن به عنوان منبع اساسى معرفت دینى، ما نیازمندیم که ابزارهاى خاص آن را پیدا کنیم و حدود استفاده از هر یک از آنها و میزان تأثیر و اعتبار از آنها را بدانیم. مهمترین ابزارها براى فهم قرآن عبارتند: ۱. ادبیات و قواعد زبان شناسى: براى درک سخن هر گوینده و نقطه آغاز تفاهم، به آگاهى از قواعد اولیه مربوط به زبان و لغت اوست. لذا داشتن اطلاعات کافى و عمیق از ادبیات این زبان از ضروریات است. در ادبیات نیز فهم معناشناسى واژه ها، آشنائى به علم صرف (صرف شناسى) و علم اشتقاق، علم نحو که جایگاه ترکیبى کلمات را در ساختار جملات مشخص مى سازد و اطلاع از علم معانى و بیان و بدیع که در زیباسازى کلام قواعد مهمّى است، لازم مى باشد. ۲. آشنا بودن به مضمون و سیاق خود قرآن، چرا که قرآن قراینى دارد که بعضى پیوسته و بعضى ناپیوسته است و براى فهم مقصود هرگوینده مناسب ترین شیوه آن است که سخنان گوناگون خود او را در کنار هم و مرتبط با هم بنگریم و این شیوه در ارزیابى و نتیجه گیرى مفید است. ۳. سنت معصوم(ع): از جمله شئون پیامبر(ص) و ائمه(ع) تبیین مقاصد کتاب الهى مى باشد. {/Bوَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ اَلذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ {w۴-۱۲w}{I۱۶:۴۴I}/(سوره نحل/۴۴). علامه طباطبایى مى نویسد: آیه مبارکه دلیل به حجّیت سخن پیامبر اکرم در شرح آیات قرآن کریم است، (المیزان، ج ۱۲، ص ۲۶۱). سنّت و سخن معصوم(ع) در تفسیر و تبیین قرآن و تعلیم شیوه تفسیر به مردم و تبیین تأویل و تعلیم راهیابى به بطون قرآن نقش اساسى دارد. ۴. عقل و تفکر خلاق، مفسّر و کسى که مى خواهد از قرآن استفاده کند باید عقل فعّال و تفکّر، خلاق داشته باشد تا بتواند از این ابزار بطور صحیح و دقیق استفاده نماید. باید توجه داشت که دین مجموعه عقاد و آموزه هایى را ارائه داده که این مجموعه بایستى با هم سازگار باشد لذا در برداشت از قرآن باید هر مفهوم قرآنى در مجموعه ى آموزه هاى دینى که از منابع اصلى به دست آمده دید. فهم عمیق معانى قرآن نیاز به تلاش علمى بسیار دارد لذا مفسرینى موفق بوده اند که کوله بارى از سابقه علمى و تحقیقى بر دوش آنها بوده است. براى آگاهى بیشتر در این زمینه به کتب علوم قرآنى مراجعه شود. مانند: ۱. شناخت قرآن، کمال دزفولى ۲. روش برداشت از قرآن، محمدحسین بهشتى. ۳. علوم قرآنى، محمدباقر سعیدى روشن.
اگر شما در جست وجوى قرآن شناسى و درک معانى و فهم حقایق قرآن هستید دو راه عمده دارد: ۱- مطالعه پیوسته و دائمى تفاسیر قرآن. ۲- تزکیه باطن و تحفظ بر عبادات و ترک محرمات. میزان موفقیت شما در این مورد بستگى به میزان استوارى و استقامت شما در راه هدف و جدیت در رسیدن به مقصد است. - در پاسخ به سؤال شما پیرامون قرآن، نخست چند نکته را به اختصار یادآور مى شویم و شما را به تفکر و تعمق درباره آن دعوت مى نماییم. ۱- با توجه به شواهد و دلائل عقلى و نقلى، انسان در زندگى خود یک مسافر است (به عنوان نمونه به آیه ۶ از سوره مبارکه انشقاق مراجعه کنید). ۲- قرآن راهنماى انسان در این سفر است. هر یک از آیات قرآن دربر دارنده پیامى است که در حکم علائم راهنما و هشداردهنده در این راه است. ۳- کسى که راه نیفتاده و قصد حرکت ندارد، علائم راهنمایى براى او بى معنا و نامفهوم است، نظیر کسى که هیچ گاه در عمر خود رانندگى نکرده و از علائم راهنمایى و رانندگى هیچ برداشت صحیحى ندارد. در روایات آمده است که القآن نورّ لمن استضاء به ؛ {Mقرآن براى کسى که از آن طلب روشنایى نماید، مایه نورانیت و روشنایى است M}. ۴- انسانى که با حقیقت اصلى خود انس ندارد و نیازهاى وجودى عالى خود را به خوبى نیافته است، انسانى که اهل خلوت و اندیشه و تفکر نیست هیچ گاه مسافر بودن خویش و ضرورت راهنما و راهبر را درک نخواهد نمود. {Sطبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک # چو درد در نبیند که را دوا بکند؟S} ۵- میزان بهره گیرى انسان از قرآن متناسب با ظرفیت وجودى اوست و این ظرفیت به اختیار خود انسان قابل توسعه و گسترش است. با توجه به نکات بالا براى بهره مندى هر چه بیشتر از برکات و انوار قرآن موارد زیر مى تواند مؤثر باشد: ۱- در گام نخست انس هر چه بیشتر با آیات قرآن لازم است و براى رسیدن به این مقصود تلاوت روزانه حداقل ۵۰ آیه از سوى ائمه اطهار(ع) شده است. ۲- مطلب مهمى که در روایات مورد تأکید واقع شده، تدبر و تفکر در معانى آیات است و قرائت بدون تدبر فاقد آثار و برکات در مرتبه عالى و مورد انتظار است. ۳- در تلاوت قرآن، به بایدها و نبایدها و دستوراتى برمى خوریم، یکى از راه هاى عملى استفاده از نور قرآن آن است که انسان در هر روز با خود قرار گذارد که به این بایدها و نبایدها و دستوراتى که در حین قرائت با آن برخورد کرده عملى نموده و پایبند باشد تا تدریجاً به زیور زیباى آیات الهى آراسته شود. ۴- ائمه اطهار(ع) و علماء بزرگوار همواره توصیه نموده اند که حرکت را باید با عمل به آنچه مى دانیم شروع کنیم و همین عمل به دانسته ها باعث پیدایش آگاهى و معرفت تازه و رشد و ترقى آدمى خواهد شد. در مورد کتب تفسیرى کتابهاى زیر براى مطالعه شما مناسب به نظر مى رسد: ۱- تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازى ۲- تفسیر کاشف،حجتى کرمانى و بى آزار شیرازى ۳- تفسیر راهنما، هاشمى رفسنجانى در مورد اطلاعات قرآنى مطالعه مجله هاى بینات و همچنین پژوهشهاى قرآنى پیشنهاد مى شود. همچتین خواندن کتاب هاى ذیل را به شما پیشنهاد مى کنیم: ۱- وحى و نبوت شهید مطهرى ۲- تفسیر المیزان ، ج ۱علامه طباطبایى ۳- عظمت قرآن سید مرتضى توسلیان ۴- درسهایى پیرامون شناخت قرآن جمعى از نویسندگان(درراه حق) ۵- درباره شناخت قرآن محمد على گرامى ۶- پژوهشى پیرامون قرآن و پیامبرفخرالدین حجازى ۷- قرآن و آخرین پیامبرمکارم شیرازى ۸- مقایسه اى میان تورات انجیل قرآن و علم ۹- قرآن و دانشمندان ۱۰- قرآن بر فراز اعصار ۱۱- قرآن شناسى محمود رجبی

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.