هدف در تحصیل علم ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ - ۸۱۳ بازدید

بهترین هدف در تحصیل علم چیست و چگونه می توان در آن به خداوند رسید؟

با سلام و تشکر از ارتباط شما با این مرکز به مطلب زیر توجه کنید . 1. به طور خلاصه عالم  و دانا و آکاه شدن خود و خدمت به مردم و جامعه در پرتو این آگاهی و تخصص و تقویت بنیه علمی کشور اسلامی از جمله اهداف تحصیل علم است و اگر تحصیل علم با انگیزه الهی و بودن اهداف صرف مادی و دنیایی باشد عبادت است و زمینه ساز تقرب بهخ خداوند و وصول به او است . 2. توضیح بیشتر : انسان هرکاری که انجام می دهد باید هدفدار وهمدفمند باشد ودرس خواندن نیز از این امر مستثنا نیست. قطعاً اگر هدف تحصیل وکسب دانش برای ما روشن بشود بسیاری از تصورات غلط و واهی وخیالات موهوم ذهن ما را برطرف خواهد ساخت. هر کسی می تواند از کسب دانش برای خودش هدفی درنظر بگیرد که یکی ازآن اهداف می تواند اشتغال باشد وکسانی نیز ممکن است رسیدن به موقعیت های اجتماعی وکسب قدرت وثروت و...هدف خودشان قراردهند اما ازدیدگاه قرآن کریم وتعالیم دین مبین   اسلام   هدف تحصیل علم ورای اینهاست. دراولین آیاتی که خداوند متعال بر رسول رحمت حضرت محمد صلی ا...علیه واله نازل فرمود هدف تحصیل وخواندن ونوشتن را مشخص فرموده است . ازدیدگاه قرآن علم ودانش دارای ارزشی است که درمسیر حق تعالی وبرای رضای الهی وادای وظیفه وتکلیف باشد. آیات اولیه سوره علق نشانگر عنایت فوق العاده   اسلام   به تعلیم وتعلم وسواد ونوشتن است. درآیه دیگری خداوند انسانهای نادان ودانا راهم طراز ندانسته ودانایان را برنادانان برتری ورجحان داده است. وپیامبر اکرمص هدف بعثت خویش راتعلیم وتعلم دانسته است.بالتعلیم ارسلت. ودرکلام دیگر طلب دانش را برهر مردوزن مسلمان لازم وواجب شمرده است : طلب العلم فریضة علی کل مسلم یعنی هدف وخواسته   اسلام   عالم بودن امت اسلامی است .
حال اگر تحصیل علم ودانش واجب است ـ که هست ـ اینکه اگر درس خواندم بعد چه خواهد شد، مطرح نیست، آیا وقتی می خواهیم نمازبخوانیم می گوییم اگرنماز بخوانم درآینده صاحب شغل ومقام وثروت و...خواهم شد یا چون دستور شرع مقدس است آنراانجام می دهیم. کسب دانش وفضیلت برای آحاد امت اسلامی یک واجب قطعی‌ومسلم است ودربخشهایی که نیاز جامعه اسلامی تأمین نشود واجب عینی می شود . 
بنابراین توصیه ما به شما دوست جوان عزیز ودوست داشتنی این است که فارغ از این که درآینده چه می شود آیا شغل پیدا می کنی یا نه، به عنوان یک وظیفه وتکلیف شرعی ودینی با جدیت تمام درس بخوان والبته درانتخاب رشته ونوع درس علاقه مندی ونیاز جامعه وبازار کار واینگونه چیزها راملاک ومعیار قرار بده ولی هرگز به تصورات وتخیلات موهوم فکر نکن. ما مأمور به ادای وظیفه وتکلیف هستیم وانشاءا...پس ازانجام تکلیف ووظیفه با یاری ومساعدت حق تعالی وتدبیر وهمت وتلاش وتکاپویی که خواهیم داشت از دانش وفن فراگرفته خودمان دردنیا وآخرت بهره مند خواهیم شد و چون این عمل با با نیت خدایی و انگیزه الهی صورت گرفته در مسیر قرب و تکامل معنوی قرار خواهیم گرفت و کار و فعالیت ما عبادت و بندگی حق خواهد بود .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.