هماهنگی قرآن با فطرت و عقل ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ - ۵۲۴ بازدید

هماهنگی قرآن با فطرت و عقل چگونه است؟

پرسشگر گرامی!این مسأله دامنه ی وسیع و گسترده دارد و تبیین تفصیلی آن به زمان و فرصت زیادی نیازمند است، شما می توانید جهت اطلاع بیشتر به منابعی که در پایان ذکر می شود مراجعه کنید، اما آنچه در اینجا و به اقتضای یک پرسش و پاسخ معمولی و به اختصار می توان گفت این است که: هماهنگی قرآن و فطرت و عقل در جهت پاسخ به ضرورتها، نیازها، خلأها، مشکلات، موانع و سؤالهای اساسی انسان در مورد وجود، حیات و مرگ و پس از آن است.
و هماهنگی بین قرآن و فطرت و عقل سلیم دو سویه است یعنی هم قرآن با فهم و درک فطرت و عقل خدادادی انسان هماهنگ است و هم فطرت و عقل سلیم با اهداف، معارف، حقایق و علوم و آموزه های وحی و قرآن و ... هماهنگ است. گر چه دامنه و گستره فهم و درک فطرت و عقل از وحی کم می باشد. اما به دلیل فهم مسأله ی نامحدودی قدرت خداوند و اعجاز از سوی فطرت و عقل، آن دو می پذیرند که در صورت تحیّر و بس آمد و کمی فهم و درک باید از طریق وحی و قرآن که اعجاز الهی است به درک و فهم در مورد نیازها، خلأها، مشکلات، موانع و سؤالهای اساسی انسان در مورد وجود، حیات و مرگ و پس از آن رسید؛ و از اینجا نیز لزوم و ضرورت وجود و بعثت انبیاء و کتابهای آسمانی از جمله قرآن به دست می آید.
به بیان دیگر به لحاظ تکوین و آفرینش، فطرت و عقل آدمی، خواست و جهت گیری اصلیشان به سوی کمال و بقاء است، قرآن کریم هم که کتاب تشریح و تشریع الهی است پاسخی است به این نیاز تکوینی و آفرینشی انسان، تا به او هم بقاء و کمال واقعی را نشان دهد، هم او را به راه بقاء و کمال هدایت کند و هم به او کمال یافتگان باقی را معرفی کند؛ از این منظر هم قرآن و فطرت و عقل با هم هماهنگ هستند.
به بیان سوم، جهان ماده و معنا (شهود و غیب)، و جسم و جان(فطرت، عقل و ...) انسان کتاب تکوین و هستی الهی هستند و قرآن کریم کتاب تشریح و تشریعِ آنچه بوده، هست و خواهد بود و آنکه این هستی بخشی و شرح و شرع را صورت و اعتبار بخشیده است، می باشد. و این دو کتاب از این منظر هم هماهنگ با هم هستند.
جهت اطلاع بیشتر ر. ک:
- قرآن در قرآن، استاد آیت الله جوادی آملی.
- وحی و نبوت در قرآن، همو.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.