همزاد انسان ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۲۰۲۶ بازدید

آیا آیه ای در مورد این جمله که (هر کس در آسمان ستاره ای دارد و دارای همزادی است ) در قرآن وجود دارد؟

آیاتی از قرآن کریم به توصیف ستاره ها پرداخته است . از آن جمله : »انا زینا السمائ الدنیا بزینه الکواکب «, (ملک , آیه 5). »واذالنجوم النکدرت «, (تکویر, آیه 2). »واذالکواکب انتشرت «, (انفطار, آیه 3). »فاذالنجوم طمست «, (مرسلات , آیه 8). در هیچ یک از آیات قرآن و همچنین روایات که با موضوع ستاره و اجرام آسمانی می باشند, و همچنین آیات و روایات مربوط به خلقت انسان , به موضوع مطروح در سؤال یعنی مسأله همزاد اشاره نشده است و عقیده فوق خرافه ای بیش نیست .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.