همسران زنان بهشتی ۱۳۹۱/۷/۲۸ - ۵۳ بازدید

در قرآن مجید این بشارت داده شده است که مؤمنان در صورتى که همسران و فرزندانشان نیز مؤمن باشند در کنار یکدیگر خواهند بود.
۱. «A}ادخلوا الجنّة انتم و ازواجکم تحبرون{A؛ وارد بهشت شوید شما و همسرانتان در نهایت شادباشى»، V}(سوره زخرف، ۷۰){V. علامه طباطبایى در ذیل آیه شریفه مى گوید: منظور از زوج همان زنان با ایمانى هستند که در دنیا بودند. V}(تفسیر المیزان، ۱۸ / ص ۱۲۹){V
۲. «A}هم و ازواجهم فى ظلال على الارائک متکؤن{A؛ آنها و همسرانشان در سایه هاى قصرها و درختان بهشتى بر تختها تکیه کرده اند».V}(یس / ۵۶){V
در قرآن مجید این بشارت داده شده است که مؤمنان در صورتى که همسران و فرزندانشان نیز مؤمن باشند در کنار یکدیگر خواهند بود.
۱. «ادخلوا الجنّة انتم و ازواجکم تحبرون؛ وارد بهشت شوید شما و همسرانتان در نهایت شادباشى»، (سوره زخرف، ۷۰). علامه طباطبایى در ذیل آیه شریفه مى گوید: منظور از زوج همان زنان با ایمانى هستند که در دنیا بودند. (تفسیر المیزان، ۱۸ / ص ۱۲۹)
۲. «هم و ازواجهم فى ظلال على الارائک متکؤن؛ آنها و همسرانشان در سایه هاى قصرها و درختان بهشتى بر تختها تکیه کرده اند».(یس / ۵۶)
و آیاتى که داخل شدن همسران صالح را به بهشت وعده داده شده است. از جمله: الف. «ربّنا و ادخلهم جنات عدن التى وعدتهم و من صلح من ءابائهم و ازواجهم و ذرّیاتهم انک انت العزیز الحکیم؛ پروردگارا، آنان را به باغهاى جاوید که وعده شان داده اى با هر که از پدران و همسران و فرزندانشان که به صلاح آمده اند داخل کن؛ زیرا تو خود ارجمند و حکیمى».(سوره مؤمن / ۸)
ب. «جنات عدن یدخلونها و من صلح من ءابائهم و ازواجهم و ذریاتهم...؛ بهشتهاى عدن که آنان با پدران و همسرانشان و فرزندانشان که درستکارند، در آن داخل مى شوند و...».(رعد / ۲۳)
از این آیات استفاده مى شود که زنان و مردانى که در این دنیا همسر یکدیگرند، هرگاه هر دو با ایمان و بهشتى باشند در آنجا به هم ملحق مى شوند. و هم در بهترین شرایط و حالات زندگى مى کنند. و در برخى از نصوص آمده است که همسر با ایمان فرد مؤمن بسیار زیباتر و دلپذیرتر از حوریان بهشتى خواهد بود و این به جهت عبادات و اعمال صالحى است که در این جهان انجام داده است و از
مضمون برخى آیات و روایات، چنین بر مى آید که مسأله ى لذت هاى جنسى اختصاص به مردان ندارد؛ بلکه زنان نیز در بهشت مى توانند براى خویش شوهرانى دلخواه برگزینند.(براى آگاهى بیشتر ر.ک: بهشت و حوریان بهشتى، سید محمدجواد حسینى)
واژه حور از نظر لغت به معناى مطلق خروج از حالت سابق و تبدیل به گونه جدید است.
براى آگاهى بیشتر ر.ک:
- مصطفوى، حسن، التحقیق فى کلمات القرآن، ج ۲، ص ۳۳۵.
اما در تبدیل به گونه جدید دو نظر میان مفسران است. گروهى از جمله علامه طباطبایى بر این عقیده اند که: دقت و توجه درباره اوصافى که در قرآن مجید براى حور بیان گردیده، چنین استفاده مى شود که این تبدیل به گونه اوصاف زنانه است نه به موجودى که آثار و اوصاف مردانه را در بر داشته باشد، به همین جهت به نظر مى رسد که مراد از حور طائفه مونث باشد نه طائفه مذکر.(ترجمه المیزان، ج ۱۸، ص ۲۴۰ و ج ۱۹، ص ۲۲۳ و ۲۴۷)
اما این که پس پاداش زنان مومن در بهشت چیست؟ در منابع کلامى و روایى چنین آمده که در روز قیامت، اگر مرد زن مؤمن، اهل بهشت بود همو را اختیار مى کند و اگر از اهل جهنم بود مردى را از میان مردان بهشتى برمى گزیند. شاید فلسفه این کار این باشد که زن برخلاف مرد از نظر طبیعت تعددپذیر نیست. به همین جهت مردى را انتخاب مى کند.
اما گروهى از جمله استاد آیت الله مکارم شیرازى در مقابل مدعى اند که حورالعین مى تواند مذکر هم باشد، براساس این نظر شاید علت این که اوصاف حورى به کار رفته در قرآن بر مؤنث دلالت مى کنند نه بر مذکر، به این جهت بوده است که گفتگو و محاوره در آن آیات با طائفه مردان مؤمن بوده است نه با زنان مؤمن دنیوى، لذا اسلوب محاوره اقتضا داشت که چنین اوصافى براى موجودات فوق ذکر شود.
از مضمون برخى آیات و روایات، چنین برمى آید که مسأله لذت هاى جنسى اختصاصى به مردان ندارد؛ بلکه زنان نیز در بهشت مى توانند براى خویش شوهرانى دلخواه برگزینند.
اصطلاح «حور» نیز اختصاصى به زنان ندارد؛ بلکه حورهاى مذکر نیز در بهشت وجود دارند.
براى نمونه به این حدیث توجه کنید که از امیرالمؤمنین(ع) روایت شده است که فرمود: «قال النبی(ص): ان فی الجنه سوقا ما فیها شری و لا بیع الا الصور من الرجال والنساء من اشد تهی صوره دخل فیها و ان فیها مجمع حورالعین...؛ در بهشت بازارى است که در آن خرید و فروشى نیست، تنها در آن جا تصویر مردان و زنان وجود دارد. هر کس که تمایلى به آنان پیدا کند، از همان جا بر او وارد مى شود...».(بحار الانوار، ج ۸، ص ۱۴۸)
در بهشت هم حوریان بهشتى وجود دارند که از نعمت هاى بهشتى هستند و در دنیا نبوده اند. همچنین، زنان دنیا ـ که اهل بهشت باشند ـ با زیبایى و شکوهى برتر از حوریان در بهشت حضور دارند؛ چنانچه مایل باشند به شوهران خویش مى پیوندند وگرنه هرگونه که بخواهند عمل مى کنند.
چون که لذت هاى بهشت مخصوص مردان بهشت نیست، بلکه کسى که داخل بهشت شود، چه زن و چه مرد، از نعمتها و زیبائیها لذت خواهد برد. قرآن کریم مى فرماید: «... و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذّ الاعین؛ در بهشت آنچه دل خواهد و چشم از آن لذت مى برد موجود است».(زخرف / ۷۱) در این امر (لذّت بردن) بین مرد و زن بهشتى فرقى نیست؛ هر کدام از آنها هر نوع لذتى بخواهند برایشان مهیا است و براى زنان بهشتى نیز مردان بهشتى بدلخواهشان هست.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.