وارسی کردن ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ - ۱۷۶۶ بازدید

T}همه مراجع: {Tوارسى پیش از وقت نماز جایز نیست؛ مگر اینکه بداند نوع استحاضه تغییر نمى کند.V} العروة الوثقى، ج ۱ احکام الاستحاضه، م ۴؛{V (احکام ویژه بانوان، سیدمجتبی حسینی، کد: ۲۰۹/۵۰۰۰۳۲)

همه مراجع:

وارسى پیش از وقت نماز جایز نیست؛ مگر اینکه بداند نوع استحاضه تغییر نمى کند. العروة الوثقى، ج 1 احکام الاستحاضه، م 4؛ (احکام ویژه بانوان، سیدمجتبی حسینی، کد: 209/500032)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.