وارسی مستحاضه ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ - ۱۶۷۹ بازدید

T}همه مراجع: {Tآرى، باید زن مستحاضه (در صورت امکان) هنگام نماز خود را وارسى کند که استحاضه اش از چه قسم است تا کارهایى را که براى آن قسم دستور داده شده، انجام دهد. اگر بدون وارسى نماز بخواند، نمازش باطل است مگر آنکه قصد قربت داشته و به وظیفه واقعى خود عمل کرده باشد.V} امام، فاضل، تبریزى، مکارم و نورى، تعلیقة على العروة، ج ۱ احکام الاستحاضه، م ۴؛ تبریزى و وحید، منهاج الصالحین، الاستحاضه، م ۲۳۸؛ بهجت و صافى، توضیح المسائل مراجع، م ۴۰۴ و دفتر: خامنه اى.{V<BR> T} تبصره . {Tآیات عظام امام، خامنه اى، تبریزى، سیستانى، مکارم و نورى، در مسئله احتیاط واجب کرده اند.

همه مراجع:

آرى، باید زن مستحاضه (در صورت امکان) هنگام نماز خود را وارسى کند که استحاضه اش از چه قسم است تا کارهایى را که براى آن قسم دستور داده شده، انجام دهد. اگر بدون وارسى نماز بخواند، نمازش باطل است مگر آنکه قصد قربت داشته و به وظیفه واقعى خود عمل کرده باشد. امام، فاضل، تبریزى، مکارم و نورى، تعلیقة على العروة، ج 1 احکام الاستحاضه، م 4؛ تبریزى و وحید، منهاج الصالحین، الاستحاضه، م 238؛ بهجت و صافى، توضیح المسائل مراجع، م 404 و دفتر: خامنه اى.<BR>

تبصره .

آیات عظام امام، خامنه اى، تبریزى، سیستانى، مکارم و نورى، در مسئله احتیاط واجب کرده اند. (احکام ویژه بانوان، سیدمجتبی حسینی، کد: 208/500032)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.