واقعه، آیه ۱۳ ۱۳۹۱/۱۰/۵

J}در این آیه خداوند مى فرماید سابقین در ایمان که مقربان هستند گروه بسیارى از پیشینیانند یعنى پیروان انبیاى گذشته و گروه کمى از آخرین که مراد امت پیامبر اسلام مى باشد در این جا ممکن است سؤال پیش بیاید که چگونه این مسئله با اهمیت فوق العاده امت اسلامى سازگار است؛ با این که خدا آنها را بهترین امت خطاب کرده و فرموده: H}کنتم خیر امة{H V}(سوره آل عمران، آیه ۱۱۰){V پاسخ این است منظور از مقربان همان پیشگامان در ایمانند، مسلم است که در امت اسلامى پیشگامان در پذیرش اسلام در صدر اول گروه اندکى بودند از قبیل حضرت على و حضرت خدیجه در حالى که کثرت پیامبران پیشین و تعداد امتهاى آنها و وجود پیشگامان در
J}در این آیه خداوند مى فرماید سابقین در ایمان که مقربان هستند گروه بسیارى از پیشینیانند یعنى پیروان انبیاى گذشته و گروه کمى از آخرین که مراد امت پیامبر اسلام مى باشد در این جا ممکن است سؤال پیش بیاید که چگونه این مسئله با اهمیت فوق العاده امت اسلامى سازگار است؛ با این که خدا آنها را بهترین امت خطاب کرده و فرموده: کنتم خیر امة (سوره آل عمران، آیه ۱۱۰)
پاسخ این است منظور از مقربان همان پیشگامان در ایمانند، مسلم است که در امت اسلامى پیشگامان در پذیرش اسلام در صدر اول گروه اندکى بودند از قبیل حضرت على و حضرت خدیجه در حالى که کثرت پیامبران پیشین و تعداد امتهاى آنها و وجود پیشگامان درهر امّت سبب مى شود که آنها از نظر تعداد فزونى یابند.
نکته دیگر این که کثرت عددى دلیل بر کثرت کیفى نیست و به تعبیر دیگر ممکن است تعداد سابقون این امت کمتر باشند ولى از نظر مقام بسیار برتر باشند. (تفسیر نمونه، ج ۲۳، ص ۲۰۷){J (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۱/۱۰۰۱۰۷۲۶۰)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.