وجوب غسل جمعه ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۶۷ بازدید

احادث بسیاری در رابطه با واجب بودن غسل جمعه آمده است( امام علی(ع) و پیامبر(ع) و ...) اگر واجب است پس چرا مراجع آن را مستحب می دانند؟
غسل جمعه بنا بر مشهور مستحب مؤکد است و اگر از روایتی هم وجوب استفاده شود به قرینه روایات دیگر حمل بر استحباب می شود ولی اگر کسی با نذر، عهد یا قسم شرعی آن را بر خود واجب نماید آنگاه واجب می شود.
بلی طبق آنچه صاحب کتاب عروأ الوثقی فرموده بعضی از بزرگان فقها قدیم مانند مرحوم کلینی (صاحب کافی، شیخ صدوق و شیخ بهایی قائل به وجوب بوده اند، لکن خود صاحب عروه در خاتمه می فرمایند اقوی استحباب است و وجوب در این روایات حمل بر استحباب می شود و قرائن فراوانی بر این مطلب داریم (عروه الوثقی، ج ۱، ص ۳۳۵).

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.