وجود بهشت دنیوی ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ - ۹۷۸ بازدید

مقصود از بهشت دنیوی که گاه در داستان حضرت آدم(ع) نیز مطرح می گردد، باغی از باغ های دنیوی است نه آن بهشتی که در آیات قرآن کریم توصیف شده است. البته باید توجه داشت که بهشت برزخی و بهشت قیامتی وجود داشته و مستقل از دنیا می باشد و بنا بر نظر صحیح (همان طور که علامه طباطبایی فرموده) حضرت آدم(ع) نیز در بهشت برزخی بوده است. بنابراین بهشت توصیف شده در آیات و روایات همان بهشت برزخی یا قیامتی است.

مقصود از بهشت دنیوی که گاه در داستان حضرت آدم(ع) نیز مطرح می گردد، باغی از باغ های دنیوی است نه آن بهشتی که در آیات قرآن کریم توصیف شده است. البته باید توجه داشت که بهشت برزخی و بهشت قیامتی وجود داشته و مستقل از دنیا می باشد و بنا بر نظر صحیح (همان طور که علامه طباطبایی فرموده) حضرت آدم(ع) نیز در بهشت برزخی بوده است. بنابراین بهشت توصیف شده در آیات و روایات همان بهشت برزخی یا قیامتی است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.