وجود شیطان در برزخ و اخرت ۱۳۹۱/۷/۲۸ - ۲۱ بازدید

اگر منظور از وجود شیطان در عالم آخرت این باشد که: آیا اکنون شیطان برای کسانی که در جهان برزخ هستند، وسوسه گری و اغواگری دارد یا خیر؟
باید پاسخ داد: با ورود انسان به جهان برزخ، پرونده عمل انسان بسته شد مگر تا قیامت الصالحات و صدقات جاریه یا ایجاد سنت های حسنه یا شیه ای که آثاراش تا قیامت باقی است، لذا شیطان نسبت به این افراد، اضلال و گمراهی ندارد. هم چنین است در جهان آخرت.
یک احتمال دیگر در این پرسش وجود دارد و آن این که: آیا شیطان در عالم برزخ و آخرت راه پیدا می کند یا به بیان دیگر آیا شیطان مانند سایر انسان ها دارای مرحله برزخ و قیامت هستند؟
اگر منظور از وجود شیطان در عالم آخرت این باشد که: آیا اکنون شیطان برای کسانی که در جهان برزخ هستند، وسوسه گری و اغواگری دارد یا خیر؟
باید پاسخ داد: با ورود انسان به جهان برزخ، پرونده عمل انسان بسته شد مگر تا قیامت الصالحات و صدقات جاریه یا ایجاد سنت های حسنه یا شیه ای که آثاراش تا قیامت باقی است، لذا شیطان نسبت به این افراد، اضلال و گمراهی ندارد. هم چنین است در جهان آخرت.
یک احتمال دیگر در این پرسش وجود دارد و آن این که: آیا شیطان در عالم برزخ و آخرت راه پیدا می کند یا به بیان دیگر آیا شیطان مانند سایر انسان ها دارای مرحله برزخ و قیامت هستند؟
در پاسخ باید گفت: در مورد آخرت حتما شیطان وجود دارد، زیرا شیطان باید در صحنه محشر محاکمه و مورد محاسبه قرار بگیرد اما در مورد این که آیا شیطان دارای برزخ هم هست یا نه؟ باید گفت: تا آنجا که جستجو شد، نصوص دینی در این باره ساکت هستند و ما نیز اصلاع چندانی از ورود شیطان به جهان برزخ نداریم.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
اگر هنگامیکه شیطان برای سجده نکردن بر آدم از بهشت اخراج شد چگونه توانست بر آدم که در بهشت برزخی بود تسلط پیدا کند با توجه به اینکه در توضیحات بالافرمودین شیطان در برزخ دخل و تصرف ندارد باتشکر

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.