وحدت حول محور مهدویت ۱۳۹۷/۹/۵ - ۴۶ بازدید

وحدت حول محور مهدویت


بدون شک برای اینکه اتحاد معنا داشته باشد، باید مولفه های اتحاد بدرستی شناسایی وتبیین شوند. برای آنکه میان افراد و گروه های مختلف اتحادی صورت گیرد، باید میان آنها اشتراکاتی وجود داشته باشد وسپس وجه اشتراک‌ها شناسایی و پر رنگ‌تر شوند

گسست ناپذیر ترین اتحاد، اتحاد در باورها می‌باشد و با اشتراک در باور و اعتقاد دینی، انسجام به اوج خود می‌رسد، با بررسی باورهای مشترک فرقه‌های مختلف جهان اسلام، مایه های اشتراک از اختلاف بسیار فراوان‌تر می‌باشد .

وحدت حول محور مهدویت


بدون شک برای اینکه اتحاد معنا داشته باشد، باید مولفه های اتحاد بدرستی شناسایی وتبیین شوند. برای آنکه میان افراد و گروه های مختلف اتحادی صورت گیرد، باید میان آنها اشتراکاتی وجود داشته باشد وسپس وجه اشتراک‌ها شناسایی و پر رنگ‌تر شوند


گسست ناپذیر ترین اتحاد، اتحاد در باورها می‌باشد و با اشتراک در باور و اعتقاد دینی، انسجام به اوج خود می‌رسد، با بررسی باورهای مشترک فرقه‌های مختلف جهان اسلام، مایه های اشتراک از اختلاف بسیار فراوان‌تر می‌باشد .

یکی از این اعتقادات مشترک، ظهور منجی است .این باور به قدری مسلم است که در تمام فرقه‌ها جزء عقائد تردید ناپذیر شمرده می‌شود. در زیر برخی ازمشترکات شیعه واهل سنت در این مورد آورده می‌شود.
۱. واجب بودن اعتقاد به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
درروایات شیعه وسنی برواجب بودن اعتقاد به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تاکید شده و منکر این اعتقاد کافر شمرده می‌شود درحدیثی جابربن عبدالله از پیامبر نقل می‌کند: «من انکر خروج المهدی فقد کفر بما انزل الله»[۱] «کسی که منکر خروج مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است به آن‌چه خداوند نازل کرده کافر شده است».
علمای اهل تسنن نیزبراین امر تاکید می‌کنند.به عنوان نمونه احمد بن محمد بن صدیق می‌گوید:
«الایمان بخروجه واجب واعتقاد ظهوره تصدیقا لخبر الرسول محتم»[۲] ایمان به خروج مهدی واجب است واعتقاد به او جهت تصدیق خبر پیامبر حتمی و ثابت است.
همچنین شیخ ناصرالدین البانی که یکی از علمای معاصر اهل تسنن است می‌گوید: «همانا عقیده به خروج مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف عقیده ثابت ومتواتر از پیامبر است که ایمان به آن واجب است....».[۳]
۲. از اهل بیت بودن امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
اهل تسنن نیز مانند شیعه اعتقاد دارند که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از اهل بیت پیامبر صل الله علیه و آله و سلم و از فرزندان حضرت فاطمه علیها السلام است «المهدی من عترتی من ولد فاطمه».[۴]
۳. هم‌نام بودن با پیامبر صل الله علیه و آله و سلم
دو گروه بر هم نام بودن حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با پیامبر اتفاق نظر دارند در سنن ابی داود که یکی از منابع معتبر سنی می‌باشد می‌نویسد.عبدالله از پیامبرنقل می‌کند: «لاتنقضی الدنیا حتی یملک العرب رجل من اهل بیتی یواطی اسمه اسمی»[۵] دنیا به پایان نمی‌رسد تا اینکه مردی از اهل بیتم که هم نام من است برعرب حاکم شود.
درمنابع شیعه، هشام از امام صادق علیه السلام از پدرانش از رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم نقل می‌کند:« القائم من ولدی اسمه اسمی وشمایله شمایلی وسنته سنتی »[۶].قائم از فرزندان من است اسم او اسم من وکنیه او کنیه من است. وشمایل وخصوصیات اوشمایل من وسنت وروش او همانند من است.
۴. اشتراک در علایم ظهور
دو گروه نیز بر برخی نشانه های و علایم ظهور ایشان اتفاق نظر دارند.
الف) خسف بیداء
به عنوان نمونه در صحیح بخاری عایشه از پیامبر نقل می‌کند: «یغزو جیش الکعبه فاذا کانو ببیدا من الارض یخسف بأولهم وآخرهم»[۷] «لشکری به کعبه حمله می‌کند پس هنگامی که به سرزمین بیدا رسیدند زمین آنها را در خود فرو می‌برد».
در احادیث شیعه نیزجابر از امام محمد باقر علیه السلام نقل می‌کند: «فینزل امیرجیش السفیانی فی بیدا فینادی من السماء یا بیدا ابیدی القوم فیخسف بهم».[۸]
ب) طلوع خورشید از مغرب
در مورد طلوع خورشید از مغرب که یکی دیگر از نشانه‌های ظهور است هر دو گروه اتفاق نظر دارند.
درصحیح بخاری ابو هریره از پیامبر نقل می‌کند: «قیامت برپا نمی‌شود تا اینکه خورشید ازمغرب طلوع کند».[۹]
اینها مواردی از اشتراکات میان شیعه واهل تسنن درباره امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می‌باشد.
موارد تفصیلی را باید درکتابهای مربوطه جستجو کرد .نکته قابل ذکر این است که درمنابع روایی، دو گروه در مساله مهدویّت و اصول کلی آن با هم اتفاق نظردارند هرچند که در پاره ای از جزئیات اختلاف نظرهای وجود دارد.
سئوالی که اینجا مطرح می‌شود این است، آیا وقت آن نرسیده، با توجه به اشتراکات دوگروه درباره این مسأله گام‌های عملی درارتباط وانسجام برداشته شود وباتاکید براشتراکات جهت قدرت واعتلای اسلام بکوشیم.
به امید آن که روزی فرا رسد که شاهد هیچ گونه اختلافی درمیان مسلمانان نباشیم واین آرزو به وسیله آن موعود که منتظر او هستیم قابل تحقق است پس بیایم با وحدت و انسجام، مقدمات ظهورش را فراهم کنیم.

انشاءا...

--------------------------------------------------------------------------------

[۱]. الحاوی اافتاوی،ج۲،ص۸۳.
[۲]. ابزار الوهم المکنون،ص۴۳۳
[۳]. امام مهدی در احادیث شیعه وسنی ،ص۶۹
[۴]. غیبت طوسی،ص۱۸۵وسنن ابی داود،ج۴،ص۱۰۷.
[۵]. سنن ابی داود،ج۴،ص۱۰۶،حدیث۴۲۸۲
[۶]. کمال الدین،ج۲،ص۴۱۱،حدیث۶
[۷]. صحیح بخاری،ج۲،ص۷۴۶،حدیث۲۰۱۲
[۸]. غیبت نعمانی،ص۲۷۹،حدیث۶۷
[۹]. صحیح بخاری،ج۵،ص۲۳۸۶،حدیث۶۱۴۱

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.