وحدت طلبی ۱۳۹۰/۰۵/۲۹ - ۶۰۶ بازدید

وحدت صحیح, چگونه حاصل می شود؟

انسان از یک عامل «کثرت» به نام طبیعت و یک عامل «وحدت» به نام روح ماورای طبیعی, تشکیل یافته است. حال اگر او جنبة طبیعی خود را فربه کند, جز اختلاف و نزاع چیزی نمی یابد؛ ولی اگر جنبة ماورای طبیعی خویش را تزکیه کند, از گزند هر گونه درگیری مصون و به شهد مسالمت و صفا کامیاب می گردد.
خدای سبحان, آفرینش پیکر آدمی را به «تراب», «طین», «حمأمسنون» و «صلصال» نسبت داد که از نشأة کثرت و همواره سبب نزاع است «وَالله خَلقَکم من تُراب... ›› فاطر/ 11 ‹‹ ... إِنّی خالق بَشراً مِن طین» ص/ 71 «... إِنّی خالق بَشراً مِن صَلصال مِن حَمإٍمسَنون» حجر/ 28و آفرینش روح انسانی را به خود نسبت داد که عین وحدت و همواره سبب اتحاد و رآفت و مایة التیام و محبت است «فَإِذا سَوّیتُه ونَفخَت فیه مِن روُحی...» حجر / 29«ثُم سَوّاه و نَفخَ فیه من روُحی...»سجده/ 9
سرّ کثرت طبیعت و ماده را باید در ضیق هستی آن جست جو کرد؛ زیرا هر موجود مادی, شرایط خاصی دارد که نه در دیگری است و نه پذیرای غیر خود.
راز وحدت ماورای طبیعت را نیز باید در سعة وجودی آن یافت؛ زیرا هر موجود مجرد, نه در حضور دیگری محجوب است و نه از شهود غیر خود, محروم. از این رو, نه بهشتیان, کینه و نزاع دارند «ونَزَعنا ما فی صُدور هم مِن غلٍّ» اعراف / 43 و نه در دل های مردان با ایمان که با ماورای طبیعت ارتباط دارند و به دستورهای وحی آسمانی عمل می کنند , نسبت به یک دیگر عداوت و بغض است «... رَبّنَا اغِفر لَنا و لِإخواننا الذَینِ سَبقونا بِالإیمان و لا تَجعل فی قُلوبِنا غِلّاً للِذَین امنوا رَبّنَا إنِّک رَءُوف رحیم» حشر / 10.
آیة الله جوادی آملی،وحدت جوامع در نهج البلاغه
به نقل از سایت تبیان

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.