ورزش بوکس ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ - ۶۱۹ بازدید

اگر موجب ضرر معتد به (قابل توجه) باشد جایز نیست.یعنی چه؟

یعنی اگر ورزش بوکس ضررزیادی داردکه قابل توجه است جایزنیست. اگر ورزشی ، آسیب جدی برای ورزشکار داشته باشد به حدی که ضرر مهمی به او بزند انجام دادن آن شرعا جایز نیست .

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.