ورزش حرفه ای موجب تقرب به خدا می شود؟ ۱۳۹۲/۲/۱۲ - ۴۸ بازدید

همانطوری که خودتان از قول مقام معظم رهبری ، فرمودید ، تهذیب ، تحصیل ورزش ! پس اگر ورزش حرفه ای مانع تهذیب وتحصیل نشود اشکالی ندارد ولی اگر فقط ورزش شد ! مثلا زندگی فقط فوتبال باشد ؟!
همانطوری که خودتان از قول مقام معظم رهبری ، فرمودید ، تهذیب ، تحصیل ورزش ! پس اگر ورزش حرفه ای مانع تهذیب وتحصیل نشود اشکالی ندارد ولی اگر فقط ورزش شد ! مثلا زندگی فقط فوتبال باشد ؟! یا کشتی باشد ؟! ویا ... ، پس دین چه ؟ ! تحصیل( لااقل) واجبات دین واحکام چه؟! اخلاق وتهذیب چه ؟! معنویت وغذای روح چه؟!

ورزش حرفه ای آن وقتی موجب تقرب ما به خدا می شود که با تحصیل وتهذیب واقعا همراه باشد ( نه اینکه ما خیال کنیم چنین شده) وآن وقتی است که هدف از آن کسب رضایت الهی باشد، نه فقط برنده شدن!

کمترین کار در امر تهذیب، توفیق بر انجام واجبات وترک حرامها است واین اقل مرتبه ای است که یک مسلمان می بایست انجام دهد ؛ هرگاه چیزی ،کاری ، ورزشی، مانع از انجام کمترین وظیفه دینی شد ! درآن صورت نه تنها از تقرب بخشیدن می افتد بلکه تبدیل به وزر و گناه نابخشودنی می شود!

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.