ورزش دروازه صدور معنویت؟ ۱۳۹۲/۸/۱۹ - ۳۱ بازدید

ورزش امروزه یکی از جذابترین شیوه های برای تاثیر گذاری برافکار عمومی و تبلیغات اقتصادی و فرهنگی است و به دلیل توجه زیاد افکارعمومی به ان در صورتی که با معنویت و مبانی دینی همراه باشد می تواند به عنوان ابزاری در راستای تبلیغ دین و ارزش های اسلامی باشد . مثلا حضور بانوان محجبه مسلمان در صحنه های بین المللی یکی از بهترین شیوه های تبلیغ این ارزش اسلامی است یا شکر گذاری ورزشکاران مسلمان بعد از پیروزی ها نیز اشاعه این معنویت گرایی است. بنابراین با بررسی اجمالی نقش ورزش در اشاعه فرهنگ دینی از دیدگاه امام راحل و مقام معظم رهبری م یتوان پاسخ بهتری برای سوال شما ارائه کرد
ورزش امروزه یکی از جذابترین شیوه های برای تاثیر گذاری برافکار عمومی و تبلیغات اقتصادی و فرهنگی است و به دلیل توجه زیاد افکارعمومی به ان در صورتی که با معنویت و مبانی دینی همراه باشد می تواند به عنوان ابزاری در راستای تبلیغ دین و ارزش های اسلامی باشد . مثلا حضور بانوان محجبه مسلمان در صحنه های بین المللی یکی از بهترین شیوه های تبلیغ این ارزش اسلامی است یا شکر گذاری ورزشکاران مسلمان بعد از پیروزی ها نیز اشاعه این معنویت گرایی است. بنابراین با بررسی اجمالی نقش ورزش در اشاعه فرهنگ دینی از دیدگاه امام راحل و مقام معظم رهبری م یتوان پاسخ بهتری برای سوال شما ارائه کرد
ورزش قهرمانی نشان دهنده هویت جامعه است
«هر ورزشکار قهرمانِ ما که در عرصه یى از عرصه هاى ورزش حضور پیدا مى کند و چشمهایى را در سرتاسر دنیا به سوى خود جلب مى کند، در واقع ترجمه یى است از احساسات ملى و هویت اسلامى کشور و ملت ما؛ هرچه در این زمینه ها تلاش کنید، تلاشِ باارزشى کرده اید. امروز در دنیا مسأله ى ورزش و ورزش قهرمانى جایگاهى دارد که در واقع از این تریبون، براى نشان دادن هویت ملت بزرگِ ما، شماها استفاده کردید و این جاى تشکر دارد. حالا آنهایى که مدال آورده اید و بیشتر چشمها را به سمت خودتان جلب کردید در جاى خود؛ آنهایى هم که مدال نیاوردند، ولى تلاش و سعى خودشان را به دنیا نشان دادند و مورد تحسین قرار گرفتند هم در همین افتخار سهیم و شریک هستند. بنابراین من از این جهت که شماها در عرصه یى از عرصه هاى گوناگون این کشور و این ملت، نماد شخصیت ملت بزرگ ما هستید، از شماها تشکر مى کنم و از این که کار ورزش قهرمانى را دنبال مى کنید، خرسند مى شوم و این را یک کار باارزش مى دانم». [۱] ورزش قهرمانی می تواند تبلیغ دین باشد حضرت امام در دیدار ورزشکاران میفرماید: »شما نمونه باشید در کشورهای دیگر که شماها از جمهوری اسلامی هستید. ما امروز احتیاج به این داریم که اسلام را در هر جا تقویت کنیم و در هر جا پیاده کنیم و از مملکت خودمان اسلام را به جاهای دیگر به آن معنایی که در مملکت الآن حاصل شده است صادر کنیم و یکی از وجه صدورش همین شما جوانها هستید که در سایر کشورها می روید و جمعیتهای زیادی به تماشای شما می آیند، به تماشای قدرتهای شما می آیند. باید طوری بکنید که این جمعیتهای زیاد را دعوت کنید عملاً به اسلام. در اعمالتان، در رفتارتان، در کردارتان طوری باشید که نمونه باشد برای جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی با شما به جاهای دیگر هم ان شاءاللّه برود...ملتها باحق اند، ملتها با چیزهایی هستند که، ارزشهایی هستند که ارزشهای انسانی است. این دولتها هستند که بسیاری از آنها از این ارزشهای انسانی هیچ اطلاعی ندارند. شما هم وقتی که آنجاها می روید با ملتها تماس دارید و ملتها به تماشای شما می آیند. همان طوری که عرضه می دارید ارزشهای بدنی خودتان را، قدرتهای بدنی خودتان را و برای ایران ارزش قائل می شوید و ارزش ایران را به آنها حکایت و نمایش می دهید، ارزشهای اخلاقی، ارزشهای اعمالی، ارزشهای عقیدتی، اینها هم توسط خود شما ان شاءاللّه در آنجاها منتشر بشود. و در اینجا هم، و ایران هم که هستید به خدمت این جامعه باشید. «[۲] مقام معظم رهبری نیز در این زمینه می فرمایند: »یک مسئله‌ى دیگر این است که ورزش قهرمانى، امروز که مسابقات بین‌المللى باب است و رائج است، مظهر تمایلات و استعدادها و تشخّص و هویت یک ملت است؛ و این خیلى چیز مهمى است. اینکه شماها در میدانهاى ورزشى، با اخلاق انسانى و با جوانمردى ظاهر شوید - و خوشبختانه ظاهر میشوید - از نظر بینندگان بین‌المللى، که امروز دیگر میلیونها و در مواردى میلیاردها تماشاچى وجود دارد و مطلع میشوند، پیام‌آور یک حقیقتى است از داخل کشورتان، که این حقیقت را با هیچ زبان دیگرى نمیشد تبلیغ کرد. یک قهرمان با جوانمردىِ خودش تبلیغ میکند، با تدینِ خودش تبلیغ میکند«.[۳] ورزش قهرمانی ابزاری برای تبلیغ ارزش های اسلامی است »یک جهت لطیف و بسیار مهم دیگر در کار مجموعه ى قهرمانهاى ما که بحمداللَّه نشان داده شده، نشان دادن دیندارى و علاقه مندى به ارزشهاى اسلامى است؛ این خیلى باارزش است؛ هم در ورزش جانبازان و معلولان، انسان این مسأله را مشاهده مى کند، هم در ورزش قهرمانهاى دیگر. وقتى یک قهرمان کشور ما جلوِ چشم میلیونها و شاید صدها میلیون جمعیت دنیا، بعد از پیروزى خودش، خدا را شکر مى کند و دستش را به آسمان بلند مى کند یا سجده مى کند، این را دست کم نگیرید؛ این پیام معنویت را در دنیا پخش مى کند؛ دنیایى که با میلیاردها دلار سعى شده که معنویت در آن بى فروغ شود و چراغ معنویت آن خاموش شود. مى دانید صهیونیست ها در این صد سال اخیر و بخصوص در این دهها سال اخیر چه خرجى کرده اند تا انسانها را بدون هویت معنوى بار بیاورند و به بى بندوبارى و بى اعتقادى و لاابالیگرى در عقیده و ایمان دینى بکشانند؟ شما وقتى بعد از پیروزى روى تشک کشتى یا محل وزنه بردارى یا در هر نقطه ى دیگرى، دست تان را بلند مى کنید، خدا را شکر مى کنید، به سجده مى افتید یا نام بزرگان دین را بر زبان مى آورید، در واقع دارید همه ى سرمایه یى را که آنها خرج کرده اند، با یک حرکت ساده دور مى کنید؛ خداى متعال به شماها کمک و الهام مى کند که این کار را انجام بدهید. حتماً این حسین آقاى رضازاده آن روز اوّلى که فریاد کشید «یا ابوالفضل»، نمى دانست که این چقدر اثر مى گذارد؛ او احساس دینى خودش را بروز داد؛ یا آن برادرى که سجده مى کند، یا آن که دستش را بلند مى کند - که من بارها در ورزشهاى قهرمانى خودمان این صحنه را از تلویزیون دیده ام - این ها در حقیقت معنویت را القا مى کنند«[۴] ورزش قهرمانی می تواند سیلی به دشمنان نظام باشد »این کارِ آقاى آرش[۵] عزیزمان هم از آن کارهاى بسیار برجسته بود؛ خیلى کار باارزشى بود. ایشان اگر مسابقه اش را برگزار مى کرد و پیروز هم مى شد، ارزش کارش این قدر نبود. البته در دنیا سعى کردند که به سر این کار بزنند؛ نتوانستند. همه شان دست به یکى کردند که: المپیک را خراب کردید؛ سیاسى کردید. خودِ آنها از همه چیز به نفع سیاستهاى استعمارى خودشان بهره بردارى و استفاده مى کنند؛ اما وقتى یک جوان مسلمان و مؤمن از یک ارزش دفاع مى کند؛ از یک ملت مظلوم دفاع مى کند و با یک قلدرِ بین المللى گردن کلفتِ چاقوکشِ عربده کش، با این زبان و با این منش درمى افتد، این طور علیه او جنجال و جوسازى مى کنند. البته غلط مى کنند! آنها در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند و ضربه فنى شدند! با این کار سیلى خوردند؛ حالا بعد از آن هرچه مى خواهند جنجال کنند، بکنند؛ ایشان کار خودش را کرد«. [۶] بانوان و ورزش قهرمانی »این مسئله‌ى بانوان و دختران ورزشکار ما که با حجاب در میدان میروند، خیلى چیز مهمى است. من نمیدانم کسانى که درصدد ارزیابى حوادث کشورند، یک ارزیابى درستى از این قضیه دارند یا نه. این، فوق‌العاده است. در کشورى از کشورهاى اروپا، یک زنى را به جرم باحجاب بودن، جرأت میکنند چاقو میزنند و او را میکُشند؛ آن هم در دادگاه و جلوى چشم قاضى! اینجورى است. خجالت نمیکشند؛ در دانشگاه، در ورزشگاه، در پارک، در خیابان، به حکم قانون - قانونى که جعل کرده‌اند - متعرّض زن محجبه میشوند. آن وقت در این فضا، توى این کشورها، یک زن محجبه در موضع قهرمان بر روى سکوى قهرمانى مى‌ایستد و همه را وادار میکند به این که او را تکریم و تجلیل کنند. این چیز کمى است؟ این چیز کوچکى است؟ این کار خیلى باعظمت است. واقعاً همه باید قلباً از زنان ورزشکار ما که در میدانها با حجاب، با عفاف، با متانت و با وقار حاضر میشوند، تشکر کنند«.[۷] نتیجه گیری با توجه به بیانات امام راحل و مقام معظم رهبری در زمینه ورزش می توان نتیجه گرفت، در صورتی که ورزش در راستای اهداف اسلامی قرار گیرد می تواند ابزاری برای تبلیغ دین و فرهنگ اسلامی باشدو با توجه به تاثیر گذاری بسیار زیاد ان در جامعه امروزی، توجه ورزشکاران به بخش فرهنگی ورزش ضرورت بیشتری دارد. [۱] بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار با ورزشکاران شرکت کننده در المپیک و پارالمپیک (۱۳۸۳/۰۷/۱۴ http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=۲۶۳۸ [۲] http://jamaran.ir/fa/BooksahifeBody.aspx?id=۲۹۰۳ بیانات حضرت امام خطاب به ورزشکاران [۳] بیانات در دیدار مدال‌آوران المپیک و پارالمپیک (۱۳۹۱/۱۲/۲۱ http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=۱۰۴۵۶ [۴] بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار با ورزشکاران شرکت کننده در المپیک و پارالمپیک (۱۳۸۳/۰۷/۱۴ http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=۲۶۳۸ [۵] منظور ارش میر اسماعیلی است که در در حمایت از ارمان فلسطین از رقابت با ورزشکار رژیم غاصب صهیونیستی خود داری کرد [۶] بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار با ورزشکاران شرکت کننده در المپیک و پارالمپیک (۱۳۸۳/۰۷/۱۴ http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=۲۶۳۸ [۷] بیانات در دیدار مدال‌آوران المپیک و پارالمپیک (۱۳۹۱/۱۲/۲۱ - http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=۱۰۴۵۶

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.