ورزش قهرمانی در نگاه مقام معظم رهبری؟ ۱۳۹۲/۷/۳۰ - ۷۷ بازدید

پیام هایی که مقام معظم رهبری بعد از موفقیت های ورزشی ورزشکاران کشور مان صادر می کنند نشان دهنده اهمیت این موفقیت ها ست اما برای ارزیابی جایگاه ورزش قهرمانی و اهمیت ان، دو دیدار مقام معظم رهبری با مدال اوران المپیک و پارالمپیک در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۹۲ را به صورت خلاصه خدمت شما ارائه می کنیم که نشان دهنده جایگاه ورزش قهرمانی است


۱. ورزش قهرمانی نشان دهنده هویت جامعه است

پیام هایی که مقام معظم رهبری بعد از موفقیت های ورزشی ورزشکاران کشور مان صادر می کنند نشان دهنده اهمیت این موفقیت ها ست اما برای ارزیابی جایگاه ورزش قهرمانی و اهمیت ان، دو دیدار مقام معظم رهبری با مدال اوران المپیک و پارالمپیک در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۹۲ را به صورت خلاصه خدمت شما ارائه می کنیم که نشان دهنده جایگاه ورزش قهرمانی است


۱. ورزش قهرمانی نشان دهنده هویت جامعه است


«هر ورزشکار قهرمانِ ما که در عرصه یى از عرصه هاى ورزش حضور پیدا مى کند و چشمهایى را در سرتاسر دنیا به سوى خود جلب مى کند، در واقع ترجمه یى است از احساسات ملى و هویت اسلامى کشور و ملت ما؛ هرچه در این زمینه ها تلاش کنید، تلاشِ باارزشى کرده اید.
امروز در دنیا مسأله ى ورزش و ورزش قهرمانى جایگاهى دارد که در واقع از این تریبون، براى نشان دادن هویت ملت بزرگِ ما، شماها استفاده کردید و این جاى تشکر دارد. حالا آنهایى که مدال آورده اید و بیشتر چشمها را به سمت خودتان جلب کردید در جاى خود؛ آنهایى هم که مدال نیاوردند، ولى تلاش و سعى خودشان را به دنیا نشان دادند و مورد تحسین قرار گرفتند هم در همین افتخار سهیم و شریک هستند. بنابراین من از این جهت که شماها در عرصه یى از عرصه هاى گوناگون این کشور و این ملت، نماد شخصیت ملت بزرگ ما هستید، از شماها تشکر مى کنم و از این که کار ورزش قهرمانى را دنبال مى کنید، خرسند مى شوم و این را یک کار باارزش مى دانم». [۱]


۲. ورزش قهرمانی میتواند تبلیغ دین باشد


»یک مسئله‌ى دیگر این است که ورزش قهرمانى، امروز که مسابقات بین‌المللى باب است و رائج است، مظهر تمایلات و استعدادها و تشخّص و هویت یک ملت است؛ و این خیلى چیز مهمى است. اینکه شماها در میدانهاى ورزشى، با اخلاق انسانى و با جوانمردى ظاهر شوید - و خوشبختانه ظاهر میشوید - از نظر بینندگان بین‌المللى، که امروز دیگر میلیونها و در مواردى میلیاردها تماشاچى وجود دارد و مطلع میشوند، پیام‌آور یک حقیقتى است از داخل کشورتان، که این حقیقت را با هیچ زبان دیگرى نمیشد تبلیغ کرد. یک قهرمان با جوانمردىِ خودش تبلیغ میکند، با تدینِ خودش تبلیغ میکند«.[۲]


۳. ورزش قهرمانی در گسترش ورزش در داخل ایجاد انگیزه می کند
»یک سود دیگر ورزش قهرمانى، توسعه ى ورزش در کل کشور است که من بارها روى این مسأله تکیه کرده ام؛ چه در ورزش غیرجانبازان و معلولان، چه بخصوص در ورزش جانبازان و معلولان. وقتى شماها که از لحاظ جسمانى مشکلى هم دارید - مشکل ناخواسته - تلاش مى کنید و مردم کوشش، همت و اراده ى شما را مى بینند، تشویق مى شوند به ورزش کردن؛ ورزش کار بسیار لازمى براى کشور ماست؛ از این جهت هم کارتان باارزش است. « [۳]


۴. ورزش قهرمانی ابزاری برای تبلیغ ارزش های اسلامی است


»یک جهت لطیف و بسیار مهم دیگر در کار مجموعه ى قهرمانهاى ما که بحمداللَّه نشان داده شده، نشان دادن دیندارى و علاقه مندى به ارزشهاى اسلامى است؛ این خیلى باارزش است؛ هم در ورزش جانبازان و معلولان، انسان این مسأله را مشاهده مى کند، هم در ورزش قهرمانهاى دیگر. وقتى یک قهرمان کشور ما جلوِ چشم میلیونها و شاید صدها میلیون جمعیت دنیا، بعد از پیروزى خودش، خدا را شکر مى کند و دستش را به آسمان بلند مى کند یا سجده مى کند، این را دست کم نگیرید؛ این پیام معنویت را در دنیا پخش مى کند؛ دنیایى که با میلیاردها دلار سعى شده که معنویت در آن بى فروغ شود و چراغ معنویت آن خاموش شود. مى دانید صهیونیست ها در این صد سال اخیر و بخصوص در این دهها سال اخیر چه خرجى کرده اند تا انسانها را بدون هویت معنوى بار بیاورند و به بى بندوبارى و بى اعتقادى و لاابالیگرى در عقیده و ایمان دینى بکشانند؟ شما وقتى بعد از پیروزى روى تشک کشتى یا محل وزنه بردارى یا در هر نقطه ى دیگرى، دست تان را بلند مى کنید، خدا را شکر مى کنید، به سجده مى افتید یا نام بزرگان دین را بر زبان مى آورید، در واقع دارید همه ى سرمایه یى را که آنها خرج کرده اند، با یک حرکت ساده دور مى کنید؛ خداى متعال به شماها کمک و الهام مى کند که این کار را انجام بدهید. حتماً این حسین آقاى رضازاده آن روز اوّلى که فریاد کشید «یا ابوالفضل»، نمى دانست که این چقدر اثر مى گذارد؛ او احساس دینى خودش را بروز داد؛ یا آن برادرى که سجده مى کند، یا آن که دستش را بلند مى کند - که من بارها در ورزشهاى قهرمانى خودمان این صحنه را از تلویزیون دیده ام - این ها در حقیقت معنویت را القا مى کنند«[۴]
۵. ورزش قهرمانی می تواند سیلی به دشمنان نظام باشد
»این کارِ آقاى آرش[۵] عزیزمان هم از آن کارهاى بسیار برجسته بود؛ خیلى کار باارزشى بود. ایشان اگر مسابقه اش را برگزار مى کرد و پیروز هم مى شد، ارزش کارش این قدر نبود. البته در دنیا سعى کردند که به سر این کار بزنند؛ نتوانستند. همه شان دست به یکى کردند که: المپیک را خراب کردید؛ سیاسى کردید. خودِ آنها از همه چیز به نفع سیاستهاى استعمارى خودشان بهره بردارى و استفاده مى کنند؛ اما وقتى یک جوان مسلمان و مؤمن از یک ارزش دفاع مى کند؛ از یک ملت مظلوم دفاع مى کند و با یک قلدرِ بین المللى گردن کلفتِ چاقوکشِ عربده کش، با این زبان و با این منش درمى افتد، این طور علیه او جنجال و جوسازى مى کنند. البته غلط مى کنند! آنها در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند و ضربه فنى شدند! با این کار سیلى خوردند؛ حالا بعد از آن هرچه مى خواهند جنجال کنند، بکنند؛ ایشان کار خودش را کرد«. [۶]
۶. ورزش قهرمانی به شرط معنویت ارزش دارد
»عزیزان من! هرچه مى توانید این محیط و این فضا و این گرایش معنوى و عشق به معنویت را در خودتان تقویت کنید. امروز نه فقط کشور، بلکه دنیا و همه ى جوانهاى آن به این معنویت نیاز دارند؛ امروز دنیا در خلأ معنویت زندگى مى کند و شماها کسانى هستید که گاهى اوقات یک کار کوچک شما، مى تواند بیشتر از دهها کتاب تأثیر و گسترش داشته باشد. البته نمى گویم همیشه این جور است؛ اما واقعاً گاهى یک حرکت کوچک شما که نشان دهنده ى گرایش به معنویت است، تأثیرش در سطح وسیعى است و از تأثیر کتابها و نوشته ها و سخنرانیها بیشتر است؛ این موقعیت را مغتنم بشمرید«. [۷]
۷. بانوان و ورزش قهرمانی


»این مسئله‌ى بانوان و دختران ورزشکار ما که با حجاب در میدان میروند، خیلى چیز مهمى است. من نمیدانم کسانى که درصدد ارزیابى حوادث کشورند، یک ارزیابى درستى از این قضیه دارند یا نه. این، فوق‌العاده است. در کشورى از کشورهاى اروپا، یک زنى را به جرم باحجاب بودن، جرأت میکنند چاقو میزنند و او را میکُشند؛ آن هم در دادگاه و جلوى چشم قاضى! اینجورى است. خجالت نمیکشند؛ در دانشگاه، در ورزشگاه، در پارک، در خیابان، به حکم قانون - قانونى که جعل کرده‌اند - متعرّض زن محجبه میشوند. آن وقت در این فضا، توى این کشورها، یک زن محجبه در موضع قهرمان بر روى سکوى قهرمانى مى‌ایستد و همه را وادار میکند به این که او را تکریم و تجلیل کنند. این چیز کمى است؟ این چیز کوچکى است؟ این کار خیلى باعظمت است. واقعاً همه باید قلباً از زنان ورزشکار ما که در میدانها با حجاب، با عفاف، با متانت و با وقار حاضر میشوند، تشکر کنند«.[۸]

نتیجه گیری


دراسلام به تندرستی و ورزش تاکید زیادی شده است که بیشتر ناظر به ورزش همگانی و کسب تندرستی است اما ورزش قهرمانی نیز یکی ازواقعیت های دنیای امروز است که بر اساس بیانات مقام معظم رهبری در صورتی که ورزش قهرمانی و حرفه ای ابزاری برای گسترش فرهنگ و دین باشد مسئله باارزش و دارای اهمیتی است و نشان دهنده هویت و جایگاه یک کشور است و می تواند زمینه ای برای گسترش فرهنگ و دین نیز محسوب شود اما در صورتی این اهداف در ورزش قهرمانی نادیده گرفته شود دیگر ان جایگاه اجتماعی را نخواهد داشت و فقط یک موفقیت شخصی محسوب می شود

--------------------------------------------------------------------------------
[۱] بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار با ورزشکاران شرکت کننده در المپیک و پارالمپیک (۱۳۸۳/۰۷/۱۴ http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=۲۶۳۸


[۲] بیانات در دیدار مدال‌آوران المپیک و پارالمپیک (۱۳۹۱/۱۲/۲۱
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=۱۰۴۵۶
[۳] بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار با ورزشکاران شرکت کننده در المپیک و پارالمپیک (۱۳۸۳/۰۷/۱۴ http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=۲۶۳۸
[۴] بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار با ورزشکاران شرکت کننده در المپیک و پارالمپیک (۱۳۸۳/۰۷/۱۴ http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=۲۶۳۸
[۵] منظور ارش میر اسماعیلی است که در در حمایت از ارمان فلسطین از رقابت با ورزشکار رژیم غاصب صهیونیستی خود داری کرد
[۶] بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار با ورزشکاران شرکت کننده در المپیک و پارالمپیک (۱۳۸۳/۰۷/۱۴ http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=۲۶۳۸
[۷] بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار با ورزشکاران شرکت کننده در المپیک و پارالمپیک (۱۳۸۳/۰۷/۱۴ http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=۲۶۳۸
[۸] بیانات در دیدار مدال‌آوران المپیک و پارالمپیک (۱۳۹۱/۱۲/۲۱ -


http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=۱۰۴۵۶

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.