ورزش یوگا -عرفان‌های نوظهور ۱۳۹۰/۰۸/۲۹ - ۸۹۲ بازدید

آیا ورزش یوگا خلاف شرع است؟ آیا یوگا ترویج شیطان پرستی است؟

تکنیک های جسمی یوگا به خودی خود خلاف شرع نیست. اما بعضی از مبانی و ریشه های عقیدتی یوگا که در بین یوگی های هند وجود دارد، مانند تقدس شیوا و کالی و اذکاری که جهت تقرب به این خدایان در هند بین یوگی ها متداول است، با مبانی اسلامی قابل جمع نیست و ناسازگار است و حتی شرک محسوب میشود. از طرف دیگر کالی خدایی است که نماد شرارت و هلاکت است که جایگاهی خاصی در یوگا دارد و چنین نگاهی به کالی با نگاه شیطان پرستان به شیطان یکی است. منظور این نیست که یوگی ها شیطان پرستند اما نگرش هر دو به یک قطب شر که در عرض خدا عرض اندام می کند مشترک است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
یوگا یک ورزش نیست یک دام برای جوانان ساده لوح میباشد چراکه ازاین راه میخواهند از عرفان های پوچی که دارند دفاع وتبلیغ کنند

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.