نسخه آزمایشی

ورودجنب به حرم امامان ۱۳۹۷/۶/۲۰ - ۴۴ بازدید

سلام اگه کسی بخاد بره زیارت امام رضامسافرم باشه و تو راه جنب بشه میتونه بره داخل حرم یا نه؟حکم چیه؟اگ دیروقت باشه نتونه غسل کنه چطور؟
ورود به حرم ائمه علیهم السلام برای جنب حرام است، حرمت دخول مخصوص به همان اطراف ضریح مطهر و زیر قبه و گنبد مطهر است و شامل رواق ها نمی شود.جنب می تواند وارد صحن ها ورواقها بشود،مگر قسمتی که حکم مسجدداشته باشد.

نظرات

نظر بدهید