ورود انسانهابه جهنم ۱۳۹۰/۱۲/۲۴

}گناهان متفاوت است بنابر روایات بعضى، از آن ها مانند شرک و کفر و نفاق موجب عذاب ابدى است و این در صورتى است که صاحب آن بدون توبه واقعى بمیرد. بعضى دیگر از گناهان براى مدت مشخصى موجب عذاب مى باشد و بعد با شفاعت اولیاء یا لطف و فضل خداى متعال مورد بخشش واقع مى شود.چندین دسته در جهنم جاوید مى مانند که پاره اى آنها عبارتند از:۱. کسى که مؤمنى را عمدا به قتل رساند، V}(ر.ک: سوره نساء، آیه ۹۳){V.۲. کسى که با خدا و رسولش به مبارزه بر مى خیزد، V}(ر.ک: سوره توبه، آیه ى ۶۳){V.۳. کسى که خدا و رسولش را نافرمانى کند و به حدود و احکام الهى تجاوز کند، V}(ر.ک: سوره نساء، آیه ۱۴){V.۴.

}گناهان متفاوت است بنابر روایات بعضى، از آن ها مانند شرک و کفر و نفاق موجب عذاب ابدى است و این در صورتى است که صاحب آن بدون توبه واقعى بمیرد. بعضى دیگر از گناهان براى مدت مشخصى موجب عذاب مى باشد و بعد با شفاعت اولیاء یا لطف و فضل خداى متعال مورد بخشش واقع مى شود.
چندین دسته در جهنم جاوید مى مانند که پاره اى آنها عبارتند از:
۱. کسى که مؤمنى را عمدا به قتل رساند، (ر.ک: سوره نساء، آیه ۹۳).
۲. کسى که با خدا و رسولش به مبارزه بر مى خیزد، (ر.ک: سوره توبه، آیه ى ۶۳).
۳. کسى که خدا و رسولش را نافرمانى کند و به حدود و احکام الهى تجاوز کند، (ر.ک: سوره نساء، آیه ۱۴).
۴. کافران و تکذیب کنندگان آیات الهى، (ر.ک: سوره بقره، آیه ۳۹).
۵. مرتکبین گناه که آثار گناه سراسر وجودشان را گرفته باشد، (ر.ک: سوره بقره، آیه ۸۱).
۶. مرتدى که کافر از دنیا برود، (ر.ک: سوره بقره، آیه ۲۱۷).
در این باره رجوع کنید به کتاب «گناهان کبیره» اثر شهید دستغیب.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.