ورود حائض به حرم امامان ۱۳۹۰/۰۹/۲۹ - ۶۷۷۸ بازدید

حکم ورود حائض به حرم امامان چیست؟

همه مراجع (به جز بهجت، صافى و وحید): عبور از حرم مطهر امام معصوم براى زن حائض اشکال ندارد؛ ولى بنابر احتیاط واجب نباید در آنجا توقف کند. (توضیح المسائل مراجع، م ۵۵ و دفتر: خامنه اى.)
آیةاللَّه بهجت: جایز نیست زن حائض به حرم امام معصوم وارد شود (هر چند از یک در وارد و از در دیگر خارج شود). (توضیح المسائل مراجع، م ۳۵۵)
آیةاللَّه صافى: احتیاط واجب آن است که زن حائض به حرم امام معصوم وارد نشود (هر چند از یک در وارد و از در دیگر خارج شود). (توضیح المسائل مراجع، م ۳۵)
آیةاللَّه وحید: توقف در حرم امام معصوم براى زن حائض جایز نیست و احتیاط واجب آن است که از یک در وارد و از در دیگر خارج شود. (توضیح المسائل، م ۳۶۱)
تبصره . مقصود از حرم امام(ع) که توقف زن حائض در آنجا ممنوع است، همان محدوده اى است که ضریح امام(ع) در آنجا قرار دارد. بنابراین حیاط، صحن و خانه هاى اطراف حرم را شامل نمى شود. (احکام ویژه بانوان، دفتر نشر معارف، سیدمجتبی حسینی)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.