وسواس در طهارت ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ - ۷۸۷۴ بازدید

پرسشگر گرامی؛ شاید ما نیز اگر به جاى شما بودیم و دچار گرفتارى هاى وسواس مى شدیم و آن را از اسلام مى دانستیم، مى گفتیم خوش به حال غیرمسلمانان؟! شما خود مى دانید که اسلام هرگز چنین دستوراتى را نداده است و در سیره هیچ یک از پیشوایان دین نیز، چنین برنامه هایى دیده نمى شود (که به جهت پاکى و نجسى، عرصه را بر خود و اطرافیانشان تنگ کنند)! با توجه به اینکه شما تحصیل کرده هستید، یک نکته اساسى را با شما درمیان مى گذاریم: آیا براى نماز، مکلّف به پاکى واقعى لباس و بدن هستیم یا به پاکى ظاهرى؟!

پرسشگر گرامی؛ شاید ما نیز اگر به جاى شما بودیم و دچار گرفتارى هاى وسواس مى شدیم و آن را از اسلام مى دانستیم، مى گفتیم خوش به حال غیرمسلمانان؟! شما خود مى دانید که اسلام هرگز چنین دستوراتى را نداده است و در سیره هیچ یک از پیشوایان دین نیز، چنین برنامه هایى دیده نمى شود (که به جهت پاکى و نجسى، عرصه را بر خود و اطرافیانشان تنگ کنند)! با توجه به اینکه شما تحصیل کرده هستید، یک نکته اساسى را با شما درمیان مى گذاریم: آیا براى نماز، مکلّف به پاکى واقعى لباس و بدن هستیم یا به پاکى ظاهرى؟!
توضیح آنکه اگر ندانیم لباس و بدن ما نجس است و با آن نماز بخوانیم، آیا نماز ما صحیح است یا خیر؟ به فتواى همه علما، چنین کارى صحیح است؛ چون طهارت بدن و لباس شرط ظاهرى است، نه واقعى؛ یعنى، لازم نیست در واقع لباس و بدن پاک باشد؛ بلکه همین مقدار که ندانیم نجس است، کافى است (هر چند واقعاً نجس باشد). از همین رو قاعده اى در فقه مطرح است به نام «اصل طهارت»؛ مقتضاى این اصل آن است که هر چیزى پاک است؛ مگر آنکه بدانیم نجس است. از طرفى تفحص و جست و جو در موضوعات لازم نیست.
پس در آغاز باید آنچه را که به صورت نادرست درک کرده اید، تصحیح کنید، تا زمینه براى اصلاح حالت وسواس فراهم گردد. یقین شما در مورد نجس شدن چیزها معتبر نیست. بنابراین به آن هرگز اعتنا نکنید و براى مدتى این گونه فرض کنید که اساساً شما تکلیفى در مورد نجاست و طهارت ندارید؛ چه اینکه از نظر شرعى، هر تکلیفى که موجب مشقّت باشد، ساقط مى شود.
به تردیدهاى خود توجه نکنید، چیزى را که نمى دانید پاک است یا نجس، پاک بدانید و همان گونه که گفته شد به خود تلقین کنید که اگر نجس هم باشد، من تکلیفى ندارم. براى بعد از زمان بهبودى، الان فکر نکنید؛ شما فعلاً تکلیفى ندارید.
در این رابطه، برنامه اى براى شما عرضه مى شود، اگر واقعاً خواهان نجات خود و زندگى تان هستید دقیقاً آن را اجرا کنید:
1. هر موقع آرامش داشتید - به ویژه شب ها در موقع خوابیدن - این جملات را با خود تکرار کنید (تا دو ماه): «من کاملاً قادر هستم بر مشکل وسواس خویش غلبه کنم و با استعانت از خداوند، از همین فردا در این مسیر قدم خواهم برداشت»؛ «من مى توانم بر این عادت ناپسند غلبه کنم و سلامت و بهداشت روانى خود و خانواده ام را تضمین کنم». «هرگز اسلام و قرآن دستورات غیرقابل اجرا و مشقّت آور نداده است. من هم از همین فردا مثل بقیه مردم رفتار خواهم کرد و از وسوسه هاى شیطان دورى خواهم کرد».
2. هر شب کارهاى روزانه خود را کنترل و تعداد موارد مثبت و منفى را یادداشت کنید. روز بعد سعى کنید از تعداد موارد منفى (عمل به وسواس) کاسته و بر موارد مثبت بیفزایید؛ این کار را نیز تا دو ماه ادامه دهید.
3. صله رحم زیاد کنید؛ با خویشان خود خیلى گرم بگیرید و اظهار محبت کنید. حتى الامکان با آنها هم غذا بشوید و در صورت امکان هر هفته یک بار به صورت خانوادگى به تفریح بروید.
4. در مراسم مذهبى (مانند نماز جماعت و...) شرکت فعال داشته باشید و با دیگر شرکت کنندگان بسیار دوستانه و صمیمى برخورد کنید.
5. با اهل خانه با احترام و صمیمیت برخورد کنید و در برابر هیچ حرکتى از آنان، حساسیت و واکنش تند نشان ندهید.
6. خود را از دیگران، نه برتر بدانید و نه کمتر.
7. در حد امکان به ورزش بپردازید.
8. حتى الامکان بکوشید دوستان خوبى براى خود پیدا کنید و روابط صمیمانه و مشارکت هاى علمى و عملى را پایه گذارى کنید.
9. در مورد حمام رفتن و آب کشیدن به برنامه زیر عمل کنید.
الف. اول با خود مشخص کنید که مثلاً یک لباس معمولى یا نجس را چند بار و در چه مقدار زمان مى شویید و آب مى کشید ؛ سپس آن را بنویسید (فعلاً فرض مى کنیم شش بار و از نظر زمانى پانزده دقیقه)
ب. حالت روحى خود را پس از این مقدار شستن ثبت کنید (مثلاً آیا بعد از این همه شستن، باز لباس را پاک مى دانم یا نجس؟ آیا با خیال راحت از آن دست مى کشم یا با دغدغه خاطر؟) ؛
ج. تصمیم قطعى بگیرید که از زمان و تعداد دفعات شستن، کم کنید (مثلاً شش دفعه را به چهار بار و پانزده دقیقه را به ده دقیقه تغییر دهید) ؛
د. بعد از عمل شستن به خود بگویید. به خدا قسم! پاک پاک است و دیگر بهتر از این نمى شود. اگر نجس هم باشد، هیچ اشکالى ندارد ؛ وظیفه من این است که همین را بپوشم.
10. ورزش آرام و پیاده روى را فراموش نکنید.
11. همواره به خود با جدیت کامل تلقین کنید که من سالم سالم هستم و هیچ مشکلى ندارم.
12. با خانواده، دوستان و دیگران بسیار گشاده رو، خندان و گرم برخورد کنید. مطالب خوبى بگویید و با آنان بخندید (حتماً این عمل را انجام دهید).
13. به سرگرمى هاى هنرى سالم، بپردازید و فرصت هاى خود را با مطالعه و برنامه هاى مفید دیگر پر کنید و فرصتى براى هجوم افکار وسواسى باقى نگذارید.
14. ذکر خدا را بسیار بگویید و سوره هاى «الناس» و «فلق» را زیاد بخوانید. نسبت به مواردى که تردید دارید (مثلاً ممکن است تصور کنید که به خاطر شیوه عملى آنها تمام خانه و وسایل آن نجس باشد؛ بدانید کاملاً حکم شرعى، خلاف این است. شما باید تمام خانه و وسایل را پاک بدانید و فقط مواردى را که نجس شدن آن را عیناً و دقیقاً با چشم خود دیده اید، نجس بدانید. حتى از نظر شرعى نسبت به موارد مشکوک لازم نیست تحقیق کنید که آیا پاک است یا نجس؛ بلکه از نظر شرعى اصل در همه چیز «طهارت» است، حتى در بسیارى از جاها وضع خیلى بدتر از خانه شما است.
بر اساس روایات متعددى در این زمینه، درباره مطالب خیلى حادى از ائمه(ع) سؤال مى کردند و با آنکه بسیارى از آنها، از خوردنى ها هم بوده است؛ در همه موارد حکم طهارت جارى مى کردند. در این مورد اکیداً توصیه مى شود، به احساسات و گرایش هاى روحى خود توجه نکرده و کاملاً طبق همین وظیفه عمل کنید؛ مطمئن باشید هیچ مسئله اى ندارد. حتى اگر موردى واقعاً هم نجس بوده - چون به حکم ظاهرى شرعى عمل کرده اید - هیچ مشکلى ندارید.
نویسنده: ابوالقاسم بشیری

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
سلام بچه ها ...ببینید حتی اگه تو خود توالت هم لباستون افتاد چون نمیدونین اونجا حتما نجس هست یا نه...نباید بگین نجسه بلکه حکم به طهارت بدین.
میهمان
سلام چن روزه پیش بخاطر ی دعوا شوهرم زد ی چیزیو ب خوودش شکست و ازسرش خون میمود همه جاها پر قطره خون شد من خیلی وسواس دارم ن میتونم خونه رو بشورم ن هیچی خودم قطره خونه بادستمال پاک کردم ولی شنیدم میگن باید بشورن خونه رو منم نمیتونم لطفا بگین چیکارکنم شوهرم باپاهاش همه جا راه رفته همه جاهرو نجس کرده میره حموم میاد پاهاش خیسخ رو همون سرامیک نجس راه میره یادستاش کثیفه ب همه جا میزنه خودم وفتی میرم دشویی همش فکر میکنم اب میپاشه بهم همش پاهام میشورم لطفا کمکم کنین چیکار کنم
پرسمان
سلام علیکم، با عرض سلام، حکم نجاست حسی است نه حدسی یعنی باید با چشم خود دیده باشید که مثلا خون روی فلان قسمت فرش ریخته است و حدس زدن فایده ندارد یعنی نمی شود بگویید که خون از سر شوهرم آمد و توی خانه ریخت پس همه جا نجس است، یا چون او روی همه فرشها راه می رود پس فرشها نجسند، بیش از این خود و شوهرتان را بر سر وسواستان رنج ندهید و کانون خانواده که از نظر اسلام بسیار مقدس است را در معرض تلاطم و فروپاشی قرار ندهید، زیرا وسواس از شیطان است نه اسلامی که دعوت به سلامت روان و آرامش روح می کند. تمامی مراجع عظام می فرمایند که وسواسی نباید به وسواس خود اعتناء کند، حضرت آیت الله مکارم شیرازی می فرمایند که فرد وسواسی نباید به سواس خود توجه کند و مسئولیت آنرا ما به عده می گیریم. خواهر گرامی، اگر وسواستان شدید است باید به یک متخصص اعصاب و روان مراجعه کنید و سپس برای پیگیری های درمانی به یک مرکز مشاوره و رواندرمانی مراجعه فرمایید.
میهمان
سلام دوست عزیز... خیلی از افرادی که وسواسی هستند به این علته که احکام اسلام رو درست بلد نیستند یا بهشون اشتباه آموزش داده شده، من خودم مشکل شما رو داشتم و البته بدتر بودم که با سوال از افرادی که به احکام اسلام آگاه هستند مشکلم تا حدود زیادی حل شده. شماره ۰۹۶۴۰ (مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی) سوالات منو خیلی خوب پاسخ میده...یه نکته ای که در مورد نجاست وجود داره اینه که علم به نجاست مهمه، یعنی وقتی آگاه شدیم چیزی نجسه باید پاکش کنیم ولی اگه ندونیم تکلیفی نداریم و تجسس هم جایز نیست
میهمان
سلام ،باید عرض کنم طبق فتوای علما آب ترشح شده هنگامی که شلنگ اب باز است و اصطلاحا متصل به آب کر است ،محکوم به پاکی و طهارت است ،و شما خواهر گرامی استرس را از خود دور کنید و اصلا هنگام رفتن به دستشویی به هیچ چیز نگاه نکنید و ذهن خود را آزاد کنید و وسواس را رها کنید که بی شک از ناحیه شیطان است ،دین ما اینقدر سخت نیست و این شیطان است که مدام در دل های ما وسوسه میکند چون دشمن آشکار انسان است. موفق باشید.
میهمان
چاره کار انسان وسواس در طهارت این است که به یک روحانی باسواد مراجعه کند و سوال های خود رو کامل و بدون رودروایسی و خجالت کشیدن بپرسد..و مهمتر کسی که از خدا و نماز فاصله بگیرد به این مشگل دچار میشود..
میهمان
بپرسین فکر نکنم آب برگشتی نجس باشه
میهمان
من سی سالمه از این سی سال بیست سالشو تو حموم بودم دیگه خسته شدم
میهمان
سلام من دخترم با سن بیست ودانشجوعم من موقع توالت رفتن ک خودمو میخام بشورم با شیلنگ اب با برخورد ب سنگ کناره وگاها پشت توالت ب خودم برمیگرده کلا یا ب صورت قطرات ترشح میکنه چاره کار من چیه از بس فک میکنم ک راه حل پیدا کنم ک این اتفاق تو توالت برام نیفته ولی میفته راه حلی ک پیدا میکنم جواب نمیده من چیکار کنم کمکم کنین اخرین امیدم شمایید از زندگی بریدم و سرد شدم دارم میمیرم و زنده میشم هر روز چرا افراد عادی مث من نمیشن مشاورم گف اب و کم باز کنی مشکل حله ولی باز ترشح میکنه یا برمیگرده ب خودم کلا.با افتابه هم ک اب و ویریزم رو اندام تناسلیمو و اطرافش اب با برخور ب کاسه کلا ب بدنم برمیگرده.کلا لباسام نجسن جایی ک میشینم میخابم لحافام چادر نمازم شلوارام و.... من چیکار کنم ب نظرتون البته اینم بگم من لبه اندام تناسلیم پارس ادرار از اونجا ب کناره ها میریزه ایا موقع ادار همه ادرارشان ب اطراف اندام تناسلیشون میریزه یا فقط من اونطورم شما هرچی باشه میدونین چون پاسخگو هستین ایا همه مثل منن در این مورد؟من میگم شاید ب خاطر این امره ک میخام اطراف اندام تناسلیمو اب بکشم اب طهارت کلا ب خودم برمیگرده یا ترشح میکنه ایا اینطوره؟اگ اینطور باشه چاره من چیه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پیش مشاور رفتم وروان پزشکم دارو داد خوب نشدم:(:(:(:(ارزو ب دل موندم ک مثل ادمای عادی باشم برم توالت بدون هیچ ترشحی و برگشتن اب ب خودم برگردم و فک نکنم ب دستشویی بخاطر این امر ن میتونم درس بخونم ن ازدواج کنم من چیکار کنم نجاتم بدین زندگیم نابود داره میشه؟؟؟؟؟ی لحظه نشده ک ب توالت فک نکنم ب این مشکلی ک گفتم.درضم اب طهارت ب پاهامو ودستامم ترشح میکنه این مشکلمو چچیکا کنم؟؟؟؟؟؟؟؟بزرگترین مشکل شده برام کمکم کنین نجاتم بدین؟؟؟؟؟؟؟؟راه حلی بگین ک فارغ شم از این مشکل و دعاتون کنم تاوقتی ک زنده هستم؟میخام مث بقیه مردم بشن چیکار میکنن ک مشکل من براشون پیش نمیاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟من بخاطر نجس بودن خودم ولباسام وچادرم نمیتونم ی رکعت نماز بخونم خیلی دلم برا نماز تنگ شده خداااااااااااااااااااااا. ب د.ستام حسودیم میشه ک خوش بحالشون زندگی راحتی دارن مثل من گرفتار مشکل نیستن

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.