وضو و مانع در اعضا ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ - ۱۳۶۵ بازدید

اگر بعد از وضو، در اعضای وضو مانعی ببینیم، چه کنیم؟

همه مراجع (به جز مکارم و وحید): اگر ندانید موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده، وضویتان صحیح است؛ ولی اگر در وقت وضو، به مانع توجه نداشته اید، بنابر احتیاط واجب، دوباره وضو بگیرید.[ توضیح المسائل مراجع، م 297 ؛ نورى، توضیح المسائل، م 298؛ دفتر: خامنه اى.]
آیت‌الله مکارم: اگر بعداز وضو انگشتر یا مانع دیگری در دست ببیند و نداوند موقع وضو بوده یا نه، وضوی او صحیح است به شرط اینکه احتمال بدهد در حال وضو توجه به این امر داشته است.[ توضیح المسائل، م 322، چاپ 1392.]
آیت‌الله وحید: اگر بعد از وضو چیزی که مانع از رسیدن آب است در اعضای وضو ببیند و نداند موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده در صورتی که بداند غافل از آن مانع در حال وضو بوده باید دوباره وضو بگیرد وگرنه وضوی او صحیح است.[ توضیح ا لمسائل، م 303، چاپ سال 1388.]

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.