وظیفه پسر بزرگتر ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ - ۹۶۴ بازدید

اگر پسر بزرگ‌تر بخواهد براى روزه‌هاى پدر از دنیا رفته‌اش، کسى را اجیر کند، آیا مى‌تواند از ترکه میت خرج کند؟

همه مراجع: خیر، پسر بزرگ‌تر باید خودش روزه‌هاى پدر را به جا آورد و یا از اموال خود، کسى را اجیر کند و حق ندارد از ترکه میت چیزى خرج کند؛ مگر آنکه پدر وصیت کرده باشد.[ العروة الوثقى، ج 1، قضاءالولى، م 10؛ دفتر: همه مراجع.]

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید