ولیمه عروسى ۱۳۹۳/۲/۳۱ - ۲۹ بازدید

درچه مواردی ولیمه مستحب است.
باید توجّه داشت که جشن گرفتن براى عقد یا عروسى بسیار مطلوب و مورد سفارش اسلام است که از آن با عنوان ولیمه عروسى یاد شده است. پیامبر گرامى اسلام صلى الله علیه و آله در روایتى مى فرمایند: «ولیمه در پنج مورد مستحب است و ثواب دارد: ازدواج، تولد فرزند، ختنه، خرید خانه و بازگشت از مکه». (۱)امام رضا علیه السلام نیز فرمودند: «از سنت هاى پیامبران، غذا دادن در موقع عروسى است». (۲)بر این اساس ولیمه دادن در ازدواج به شرط آنکه طرفین امکان مادّى داشته باشند، مستحب بوده و پیامبر گرامى اسلام صلى الله علیه و آله نیز در ازدواج خویش این موضوع را رعایت نموده و گروهى را اطعام نمودند.در روایات اسلامى در مورد دفعات ولیمه دادن نیز بحث شده است به طورى که پیامبر گرامى اسلام صلى الله علیه و آله در این زمینه فرمودند: «دعوت روز اوّل (در عروسى) به حق است و دعوت روز دوم احسان و نیکى است و دعوت روز سوم خودنمایى و شهرت طلبى». (۳)در حقیقت ولیمه نوعى مشارکت اقوام و آشنایان در ازدواج زوجین است و فوایدى دارد که برخى از آن عبارتند از:۱. آگاهى و گواهى مردم به ازدواج زوجین که در شهرت نسل آنان به طهارت و پاکى مؤر است.۲. پذیرفتن زوجین در ورود به جامعه اسلامى و قبول آنها به عنوان اعضاى فعّال و اساسى جامعه.۳. شرکت دسته جمعى در مجلس شادى و سرور که بسیار نشاط انگیز است.۴. حل و رفع بعضى ناراحتى ها و اختلافات و سهیم شدن آشنایان و نزدیکان در حل مشکلات خانواده جدید، در حال و آینده.
۵. تشویق جوانان دیگر به امر مقدّس ازدواج و تشکیل خانواده.
۶. بدرقه زوجین با دعاى خیر و دور نمودن بلا و گرفتارى از زندگى نوپاى آنان.
البتّه ناگفته نماند متأسّفانه امروزه ولیمه دادن ها که به صورت جشن عروسى برگزار مى گردد، مشکلات و آفت هایى را نیز به دنبال مى آورد که برخى از آنها عبارتند از:
- تنها افراد متموّل و متمکن به چنین مجالسى دعوت مى شوند و از اطعام به فقرا و مساکین خبرى نیست. پیامبراسلام صلى الله علیه و آله در این باره مى فرمایند: «بد ولیمه اى است ولیمه عروسى، در آن ثروتمندان را اطعام مى کنند و از مستمندان جلوگیرى مى نمایند». (۴)
- آلوده شدن این مراسم با ارزش و شادى آفرین به اختلاط زن ومرد، ولخرجى، چشم و همچشمى، تجمّل پرستى، انواع هوا و هوس، اسراف و تبذیر و...
۱. مجلسى، بحارالانوار، ج ۱۰۰، ص ۲۷۵.
۲. «انَّ مِن سنن المرسلین الاطعام عند التزویج»؛ همان، ص ۲۷۷.
۳. ترجمه میزان الحکمه، ج ۵، ص ۲۲۷۳، ح ۷۹۲۱؛ کافى، ج ۵، ص ۳۶۸، ح ۴.
۴. ترجمه میزان الحکمه، ج ۵، ص ۲۲۷۲، ح ۷۹۱۹.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.