ویژگی های افراد فرومایه و پست ۱۳۹۲/۷/۲۷ - ۵۰ بازدید

نشانه‌های افراد فرومایه از دیدگاه روایات عبارت است از:


۱- مالدوستی و بخل‌ورزیدن


امام علی (علیه السلام) فرمود: فرومایگی، برگزیدن مالدوستی است بر لذت ستایش و تمجید. (میزان‌الحکمة/ ج ۱۱/ حدیث ۱۸۰۳۱) حضرت در حدیثی دیگر فرمودند: هر کس آزمندی به دنیا با بخل نسبت به آن در وجودش جمع شده باشد، به دو ستون فرومایگی چسبیده است. (همان/ ح ۱۸۰۳۶) امام حسن (علیه السلام) در پاسخ به پرسش از فرومایگی فرمودند: کم‌بخشیدن و بد و بیراه‌گفتن. (همان/ ح ۱۸۰۳۷)
نشانه‌های افراد فرومایه از دیدگاه روایات عبارت است از:


۱- مالدوستی و بخل‌ورزیدن


امام علی (علیه السلام) فرمود: فرومایگی، برگزیدن مالدوستی است بر لذت ستایش و تمجید. (میزان‌الحکمة/ ج ۱۱/ حدیث ۱۸۰۳۱) حضرت در حدیثی دیگر فرمودند: هر کس آزمندی به دنیا با بخل نسبت به آن در وجودش جمع شده باشد، به دو ستون فرومایگی چسبیده است. (همان/ ح ۱۸۰۳۶) امام حسن (علیه السلام) در پاسخ به پرسش از فرومایگی فرمودند: کم‌بخشیدن و بد و بیراه‌گفتن. (همان/ ح ۱۸۰۳۷)

۲- داشتن خصلتها و عادت‌های بد


امام علی (علیه السلام): از نشانه‌های فرومایگی، بدخویی است. (همان/ ح ۱۸۰۳۲)


۳- عهدشکنی


امام علی (علیه السلام) در حدیثی دیگر فرمودند: از نشانه‌های فرومایگی، خیانت‌کردن به عهد و پیمانهاست. (همان/ ح۱۸۰۳۳)


۴- بدرفتاری با همسایگان


امام علی (علیه السلا): از نشانه‌های فرومایگی، بد همسایه‌داری کردن است. (همان/ ح ۱۸۰۳۴)


۵- غیبت‌کردن و تهمت‌زدن


امام علی (علیه السلام): فرومایه‌ترین مردم کسی است که غیبت می‌کند. (همان/ ح ۱۸۰۵۱) حضرت فرمود: از نشانه‌های فرومایگی بدگفتن پشت سر نیکان است. (همان/ ح ۱۸۰۳۵)


۶- تغییر رفتار در هنگام بالا رفتن مقام و یافتن قدرت


امام علی (علیه السلام): فرومایه هرگاه از اندازه‌ی خود فراتر رود، احوال و رفتارش تغییر کند. (همان/ ح ۱۸۰۳۹)


۷- پرشر و بی‌خیر است.


امام علی (علیه السلام): فرومایه به خیرش امیدی نیست و از شرش امانی و از گزندش ایمنی نیست. (همان/ ح ۱۸۴۱)


۸- بی‌شرمی و بی‌حیایی


امام علی (علیه السلام) فرمودند: فرومایه شرم ندارد. (همان/ ح ۱۸۰۴۲)


۹- کینه ورزی در هنگام بخشش خود و ناسپاسی در عطای دیگران


امام علی (علیه السلا): فرومایه هرگاه عطا کند، کینه ورزد و هرگاه عطا شود، انکار (و ناسپاسی) کند. (همان/ ح ۱۸۰۴۴)


۱۰- سبکی ترازوی اعمال


امام صادق (علیه السلام): میان سلمان فارسی (رحمةالله علیه) و مردی بحثی درگرفت. آن مرد به سلمان گفت: تو که هستی؟ تو چه هستی؟ سلمان گفت: ما هر دو در آغاز نطفه‌ای پلید بودیم و هر دوی ما سرانجام به مرداری گندیده تبدیل می‌شویم و چون روز قیامت شود و ترازوها برپا گردد کسی ترازوی اعمالش سنگین باشد او بزرگوار است و کسی ترازوی اعمالش سبک باشد او فرومایه است. (همان/ ح ۱۸۰۵۰)


۱۱- آزردن کریمان و آزادگان


امام علی (علیه السلام) عادت فرومایگان و نادانان، آزردن کریمان و آزادگان است. (همان/ ح۱۸۰۵۵)


۱۲- قساوت قلب


امام علی (علیه السلام): سختدلی خصلت فرومایگان است. (همان/ ح ۱۸۰۵۹)


پیروز و موفق باشید.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.