ویژگی های امام زمان ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ - ۱۰۷۵ بازدید

ویژگی های امام زمان

حضرت مهدى(عج) داراى چه خصایص و ویژگى&#۸۲۰۲;هایى
است که او را متمایز و برترمى&#۸۲۰۲;کند؟ آیا این خصوصیات، منحصر درآن حضرت
است یا دیگر اولیا و پیامبران نیز در آنها با او مشترک هستند؟! 

 

بر اساس منابع معتبر
روایى و تاریخ، امام مهدى(عج) خصوصیات و خصالى برجسته و والایى دارد که در بعضى از
آنها منحصر به فرد بى&#۸۲۰۲;همتا است و یا جامع همه ویژگى&#۸۲۰۲;ها و خصایص است که دیگر اولیا و
انبیا دارنده بعضى از آنها بودند.

یک. دانشمندترین و
حکیم&#۸۲۰۲;ترین مردم

رسول خدا
(صلی&#۸۲۰۲;الله&#۸۲۰۲;علیه&#۸۲۰۲;و&#۸۲۰۲;آله)&#۸۲۰۲; فرموده است : «انّ الله اختار من
الایّام الجمعه و من اللیالى القدر و من الشهور رمضان و اختارنى نبیّا و اختار
علیّا لى وصیّا و ولیّا و اختار من علىِّ الحسن و الحسین (علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; حجّة الله
على العالمین تاسعهم اَعلمهم و احکمهم»
[۱]
؛ «خداوند متعال از روزها، روز جمعه و از شب&#۸۲۰۲;ها، شب قدر و از ماه&#۸۲۰۲;ها، ماه رمضان را
برگزید. مرا نیز پیامبر برگزید و على را براى من جانشین و ولىّ انتخاب کرد. از على
نیز حسن و حسین را حجت براى جهانیان برگزید که نهمین فرزند حسین (قائم)،
دانشمندترین و حکیم&#۸۲۰۲;ترین آنان است».

دو. مورد عنایت مخصوص
الهى

امام باقر
(علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; فرمود : «القائمُ منّا منصورٌ بالرعب
مؤیّد بالنصر تطوى له الارض...»
[۲]
؛ «قائم ما با «رعب» یارى شده و به نصرت الهى تأیید مى&#۸۲۰۲;شود. زمین براى او رام
مى&#۸۲۰۲;گردد و...».

 امام باقر
(علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; نیز فرموده است : «هرگاه قائم آل محمد (صلی&#۸۲۰۲;الله&#۸۲۰۲;علیه&#۸۲۰۲;و&#۸۲۰۲;آله)&#۸۲۰۲; ظهور
کند، خداوند او را با فرشتگان نشان دار (بالملائکة المسوّمین) و مقرّب یارى مى&#۸۲۰۲;کند،
جبرئیل، پیشاپیش او و میکائیل از طرف راست و اسرافیل از طرف چپ او حرکت مى&#۸۲۰۲;کنند.
بهت و رعب و وحشت به فاصله یک ماه راه - از جلو، عقب، چپ و راست او - حرکت مى&#۸۲۰۲;کند
(یعنى شعاع هیبت آن حضرت، تا مساحت یک ماه راه را زیر پوشش مى&#۸۲۰۲;گیرد) و فرشتگان
مقرّب خدا، خدمت گزاران او هستند. همراه او، شمشیرى بر کشیده و برهنه است. خداوند
متعال، روم، دیلم، هند، کابل و خزَر را براى او فتح مى&#۸۲۰۲;کند»[۳].

سه. عصاره و شبیه
پیامبران

امام زین العابدین
(علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; فرموده است : «فى القائم منّا سنن من
الانبیاء : سُنةٌ من اَبینا آدم (علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; و سُنةٌ من نوح سُنةٌ من ابراهیم و
سُنّةٌ من موسى و سُنّةٌ من عیسى و سنّة من ایّوب و سُنّة من محمد
(صلی&#۸۲۰۲;الله&#۸۲۰۲;علیه&#۸۲۰۲;و&#۸۲۰۲;آله)&#۸۲۰۲; ؛ فَأمّا من آدم، و نوح فَطولُ العُمر و اَمّا من ابراهیم،
فخفاءُ الولادة و اعتزالُ النّاس و امّا من موسى فالخَوفُ و الغیبة و امّا من عیسى
فاختَلافِ النّاسِ فیه و امّا من ایّوب فالفرجُ بعد البَلوى و امّا مِن محمّد
فالخُروجُ بالسّیف»
[۴]
؛ «در قائم ما سنّت&#۸۲۰۲;هایى از پیامبران وجود دارد : سنّتى از پدرمان آدم
(علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲;، سنّتى از نوح، سنتى از ابراهیم، سنتى از موسى، سنّتى از عیسى، سنتى
از ایوب و سنتى از حضرت محمد (صلی&#۸۲۰۲;الله&#۸۲۰۲;علیه&#۸۲۰۲;و&#۸۲۰۲;آله)&#۸۲۰۲;. اما از آدم و نوح، «طول عمر»
و اما از ابراهیم، «پنهانى ولادت و کناره&#۸۲۰۲;گیرى از مردم» و اما از موسى «خوف و غیبت»
و اما از عیسى «اختلاف مردم درباره او» و اما از ایوب «فرج پس از گرفتارى» و اما از
محمد (صلی&#۸۲۰۲;الله&#۸۲۰۲;علیه&#۸۲۰۲;و&#۸۲۰۲;آله)&#۸۲۰۲;«خروج با شمشیر» و...».

 چهار. داراى عمرى
طولانى

امام سجاد
(علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; درباره آن حضرت فرموده است : «فى القائم
سنّةٌ من نوح و هو طول العُمر»
[۵]
؛ «در قائم سنتى از نوح است و آن طول عمر (او) است».

پنج. مورد احترام و
محبوب امامان و اولیا

مهدى موعود، برگزیده
ممتاز الهى و محبوب دل صالحان، اوصیا و انبیا - به خصوص امامان پیش از خود - و مورد
احترام و توجه خاص آنان بوده است.

حضرت صادق
(علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; مى&#۸۲۰۲;فرماید : «لو ادرکتُه لخدمتُه ایام
حیاتى»
[۶]
؛ «اگر دوران او را درک مى&#۸۲۰۲;کردم، همه زندگى&#۸۲۰۲;ام را در خدمت به او مى&#۸۲۰۲;گذراندم».

پیشواى هشتم وقتى نام
عزیز او (قائم) را شنید، برخاست و بر روى پاى مبارکش ایستاد و سر نازنین را به سوى
زمین خم کرد. پس کف دست راست خود را بر سر نهاد و فرمود :
«اللهم عجّل فرجه و سهّل مخرجه»[۷]
؛ «خداوندا بر فرجش شتاب کن و راه ظهور و قیامش را آسان گردان».

محدّث جزایرى نیز نقل
کرده است که روزى در مجلس حضرت صادق (علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; اسم مبارک آن جناب برده شد، پس
حضرت براى تعظیم و احترام او برخاست[۸].

شش. مقتداى عیسى
(علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲;

یکى از ویژگى&#۸۲۰۲;هاى
برجسته امام مهدى(عج) تبعیت و همراهى برخى از اولیا و برگزیدگان الهى - از جمله
حضرت عیسى و خضر (علیهم السلام) - با او است. بعد از قیام جهانى آن حضرت، عیسى
(علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; نیز ظهور مى&#۸۲۰۲;کند و در پشت سر امام (علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; قرار مى&#۸۲۰۲;گیرد. به
رهبرى&#۸۲۰۲;اش گردن مى&#۸۲۰۲;نهد و حتى همراه با او نماز مى&#۸۲۰۲;خواند... .

رسول خدا
(صلی&#۸۲۰۲;الله&#۸۲۰۲;علیه&#۸۲۰۲;و&#۸۲۰۲;آله)&#۸۲۰۲; فرموده است : «یجتمع المهدى و
عیسى بن مریم، فیجى&#۸۲۰۲;ء وقت الصلاة فیقولُ المهدى بعیسى تقدّم ؛ فیقول عیسى : انّک
اولى بالصلاة ؛ فیصلّى عیسى وراءه مأموما»
[۹]
«امام، با حضرت عیسى (علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; دور هم مى&#۸۲۰۲;آیند ؛ پس هنگام نماز فرار مى&#۸۲۰۲;رسد.
حضرت مهدى(عج) به عیسى (علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; مى&#۸۲۰۲;گوید : نه، شما براى امامت نماز،
شایسته&#۸۲۰۲;ترید. آن&#۸۲۰۲;گاه عیسى (علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲;، به آن حضرت اقتدا کرده، نماز را پشت سر
او مى&#۸۲۰۲;خواند».

در روایت دیگرى نیز از
پیامبر (صلی&#۸۲۰۲;الله&#۸۲۰۲;علیه&#۸۲۰۲;و&#۸۲۰۲;آله)&#۸۲۰۲; آمده است «بهشت مشتاق چهار نفر از خاندان من است که
خدا آنان را دوست دارد و مرا به دوستى آنان فرمان داده است ؛ على، حسن، حسین و مهدى
؛ که حضرت عیسى پشت سر او نماز مى&#۸۲۰۲;خواند»[۱۰].

هفت. زیباترین موجود
بهشت

بر اساس روایات معتبر،
حضرت مهدى(عج)، هم در دنیا و هم در بهشت، از جمال و کمال بى&#۸۲۰۲;نظیرى برخوردار است.
پیامبر اکرم (صلی&#۸۲۰۲;الله&#۸۲۰۲;علیه&#۸۲۰۲;و&#۸۲۰۲;آله)&#۸۲۰۲;درباره آن حضرت مى&#۸۲۰۲;فرماید :
«المهدى طاووس اهل الجنّة»
[۱۱]
؛ «مهدى طاووس اهل بهشت است».

این تعبیر جالب درباره
هیچ پیامبر یا امامى وارد نشده است و اختصاص به حضرت ولى&#۸۲۰۲;عصر(عج) دارد. این رمز،
نهایت زیبایى و جمال آسمانى و فوق العاده او دارد ؛ به طورى که در میان بهشتیان،
ممتاز و شاخص است و خلاصه اینکه زیباترین موجود بهشتى و دیدنى&#۸۲۰۲;ترین تمام اهل بهشت
است[۱۲].

هشت. میراث&#۸۲۰۲;دار
پیامبران

بر اساس روایات، تمام
معجزات و ودایع انبیا و اوصیا، همراه حضرت مهدى(عج) است ؛ یعنى، او وارث پیامبران و
اوصیا است و خداوند معجزات انبیا را در اختیار ایشان نهاده است. وجود میراث
پیامبران در نزد حضرت مهدى(عج)، بیانگر این است آن حضرت، جامع صفات و خصوصیات آنان
بوده و دارنده وسایل و لوازم منحصر به فرد ایشان است ؛ براى نمونه :

الف. تابوت آدم
(علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; : حضرت مهدى آن را از دریاچه طبریه بیرون مى&#۸۲۰۲;آورد ؛ به طورى که نه
پوسیده و نه متغیّر گشته است[۱۳].

ب. عصاى موسى
(علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; : آن را از دریاچه طبریه - و در روایتى از غار انتاکیه - بیرون
مى&#۸۲۰۲;آورد و با آن چنان مى&#۸۲۰۲;کند که موسى با فرعون کرد.

ج. حجر موسى
(علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; : سنگى است که آن را از مکّه به همراه خواهد داشت و تا کوفه، به هر
جا که بزند، چشمه&#۸۲۰۲;اى از آب ظاهر شود. اصحاب او بنوشند ؛ هر کس تشنه باشد، سیراب و
هر که گرسنه باشد، سیر گردد[۱۴].

د. تورات و انجیل و
سایر کتاب&#۸۲۰۲;هاى آسمانى : ... مهدى مردم را به تورات، انجیل و کتاب&#۸۲۰۲;هاى آسمانى دعوت
خواهد کرد. آنها را از غارى در انطاکیه بیرون آورده، بین اهل تورات به تورات و اهل
انجیل به انجیل و اهل زبور به زبور حکم خواهد کرد[۱۵].

ه. پیراهن یوسف
(علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; : جبرئیل این پیراهن را هنگامى که حضرت ابراهیم را در آتش افکندند،
بر تن او کرد. پس آن را بازوبند ساخت و به بازوى اسحاق بست و اسحاق به یعقوب و
یعقوب به یوسف... سپس در دست حضرت مهدى خواهد بود[۱۶].

و. انگشتر سلیمان :
حضرت مهدى، این انگشتر را همراه خود دارد. وقتى آن را در دست مى&#۸۲۰۲;کند، جن و طیور بر
دور او جمع مى&#۸۲۰۲;شوند[۱۷].

ز. پیراهن رسول گرامى
اسلام (صلی&#۸۲۰۲;الله&#۸۲۰۲;علیه&#۸۲۰۲;و&#۸۲۰۲;آله)&#۸۲۰۲; : یعقوب بن شعیب از امام صادق (علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; روایت
کرده است : «آیا پیراهن قائم را - که هنگام قیام مى&#۸۲۰۲;پوشد - نشانت ندهم؟ عرض کردم :
چرا ؛ پس آن حضرت جعبه&#۸۲۰۲;اى را خواست و آن را گشود و آن پیراهن کرباسى را بیرون آورد.
آن را باز کرد که ناگهان دیدم در آستین چپ آن، آثار خون مشاهده مى&#۸۲۰۲;شود. سپس فرمود :
«این پیراهن پیامبر اکرم است ؛ در روزى که دندان&#۸۲۰۲;هاى پیشین آن حضرت، ضربه دید». آن
پیراهن خونى را بوسیدم و بر صورت خویش نهادم. سپس امام صادق (علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; آن را
در هم پیچید و برداشت»[۱۸].

علاوه بر این، آثار
دیگرى از پیامبر اکرم (صلی&#۸۲۰۲;الله&#۸۲۰۲;علیه&#۸۲۰۲;و&#۸۲۰۲;آله)&#۸۲۰۲; و حضرت على (علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; را به
همراه دارد ؛ چون بیرقى که جبرئیل در روز بدر آورد، عمامه سحاب، زره پیغمبر، انگشتر
و عصاى آن حضرت، اسب، مصحف و ذوالفقار حضرت على (علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲;، عهدنامه&#۸۲۰۲;اى از
پیغمبر اکرم (صلی&#۸۲۰۲;الله&#۸۲۰۲;علیه&#۸۲۰۲;و&#۸۲۰۲;آله)&#۸۲۰۲; و... .

امام صادق
(علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; در تأیید میراث برى امام زمان(عج) از پیامبر اسلام مى&#۸۲۰۲;فرماید :
«تراث رسول&#۸۲۰۲;خدا، به امام&#۸۲۰۲;قائم مى&#۸۲۰۲;رسد» ؛ یکى&#۸۲۰۲;از یاران پرسید : تراث چیست؟ فرمود:
«شمشیر، زره، عمّامه، لباس بُرد، شلاق، اسب، زین و آلات&#۸۲۰۲;جنگى رسول&#۸۲۰۲;خدا»[۱۹].

 منابع

 [۱]
. بحار
الانوار، ج ۴۶، ص ۳۷۲، ج ۱۴ ؛ کمال الدین، ص ۲۸۱، ج ۳۲.
 [۲]
. بحار
الانوار، ج۵۲، ص ۱۹۱ ؛ منتخب الاثر، ص ۳۶۰.
 [۳]
. الغیبة
النعمانى، ص ۲۳۴، ج ۲۲ ؛ بشارة الاسلام، ص ۱۱۸.
 [۴]
. کمال
الدین، ج ۱، ص ۲۲۱، باب ۳۱، ح ۳.
 [۵]
. کمال
الدین و تمام النعمة، ج ۱، ص ۳۲۲، ح ۴.
 [۶]
. الغیبة
النعمانى، ص ۲۴۵، ج ۲۶.
 [۷]
. منتهى
الآمال، ج ۲، ص ۳۳۳ ؛ بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۳۰.
 [۸]
. نجم
الثاقب، ص ۴۴۴.
 [۹]
. تذکرة
الخواص، ج۲، ص ۳۲۵ ؛ منتخب الاثر، ص ۳۱۷.
 [۱۰]
. اثبات
الهداة، ج ۷، ص ۱۰۳.
 [۱۱]
. کشف
الغمة، ج ۲، ص ۴۸۱.
 [۱۲]
. شمس
ولایت، ص ۸۱.
 [۱۳]
. بحار
الانوار، ج ۵۲، ص ۳۵۱، ح ۹۱۰۴.
 [۱۴]
. همان،
ج۵۲، ص ۲۲۴، ح ۳۷ ؛ اصول کافى، ج ۱، ص ۲۵۸، ح ۶۱۴.
 [۱۵]
. بحار
الانوار، ج ۵۲، ص ۳۵۱، ح ۱۰۳ ؛ علل الشرایع، ص ۱۶۱، ج۳.
 [۱۶]
.
بحارالانوار، ج ۱۷، ص ۱۴۷، ج۳۰ ؛ اصول کافى، ج۱، ص ۲۵۸ ح ۵۱۶.
 [۱۷]
. مهدى
منتظر، ص ۴۶ ؛ به نقل از : سؤال از امام مهدى در روایات، ص ۴۵ و ۴۶.
 [۱۸]
. الغیبة
النعمانى، ص ۳۵۰، ج ۴۲.
 [۱۹]
. بحار
الانوار، ج ۵۴، ص ۲۴۲.

 

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.