نسخه آزمایشی

پس انداز برای مسکن فرزندان ۱۳۹۷/۶/۱۷ - ۳۱ بازدید

با سلام سوال شرعی اگر در هرماه مبلغی پول به عنوان پس انداز آتیه مسکن برای بچه ها سرمایه گذاری کنم آیا خمس به آنها تعلق می گیرد
بلی خمس به آن تعلق می گیرد مگر آنکه ابتدا پول را به بچه ها ببخشید و اگر صغیر هستند ، خودتان از طرف آنها قبول کنید و به حساب بپردازید که در این صورت خمس برعهده شما نیست .

نظرات

نظر بدهید