پوشش زنان در بهشت ۱۳۹۰/۰۱/۲۱ - ۱۷۶۰ بازدید

آیا در بهشت هم احکامی مثل نماز و روزه و محرم و نامحرم وجود دارد؟پوشش زنان و مردان در بهشت چگونه خواهد بود؟آیا زنان برای همیشه چه در این دنیا و چه در آخرت ملزم به حفظ حجاب هستند؟

در این باره دو پاسخ از دو قلم متفاوت تقدیم حضور می شود که در حقیقت هر دو یک مطلب را بیان نموده اند؛ لکن در هر کدام نکاتی است که در دیگری نیست. لذا مناسب دیدیم که هر دو پاسخ را تقدیم حضور نماییم.
مطلب نخست:۱ـ در آیات متعدّدی ذکر شده که اهل بهشت لباسهایی از ابریشم دارند؛ یا اهل جهنّم لباسهایی سوزان دارند. امّا در صحنه ی محشر و قبل از معلوم شدن تکلیف، در برخی روایات آمده که جز اندکی از بندگان خاصّ خدا، که از حکم قیامت خارجند، باقی عریان خواهند بود. امّا توجّهی به همدیگر نخواهند داشت.
خداوند متعال در سوره المعارج می فرماید: « روزى که آسمانها چون فلز گداخته شود (۸) و کوهها چون پشم زده گردد (۹) و هیچ دوست صمیمى از دوست صمیمى [حال] نپرسد (۱۰) آنان را به ایشان نشان مى دهند گناهکار آرزو مى کند که کاش براى رهایى از عذاب آن روز مى توانست پسران خود را عوض دهد (۱۱) و [نیز] همسرش و برادرش را (۱۲) و قبیله اش را که به او پناه مى دهد (۱۳) و هر که را که در روى زمین است همه را [عوض مى داد] و آنگاه خود را رها مى کرد (۱۴) »
باز در سوره ی عبس فرمومود: «پس چون فریاد گوش خراش دررسد (۳۳) روزى که آدمى از برادرش (۳۴) و از مادرش و پدرش (۳۵) و از همسرش و پسرانش مى گریزد (۳۶) در آن روز هر کسى از آنان را کارى است که او را به خود مشغول مى دارد.»»
۲ـ امّا پوشش و لباس درعالم اخرت همچون پوشش دنیوی نیست. در پوشش دنیوی ،پوشش غیر از خود انسان است و کسی که لباس پوشیده خود چیزی است و لباسش چیز دیگر. ولی در اخرت پوشش چیز جدای از انسان نیست و ظهور و بروز اعمال انسان و در حقیقت از خود انسان است. کما اینکه تمام نعمات بهشتی ظهور ملکات و اعمال خود انسان می باشند و به وجهی با خود او اتّحاد دارند.
((یا بَنِی آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَیْکُمْ لِباساً یُوارِی سَوْآتِکُمْ وَ رِیشاً وَ لِباسُ التَّقْوى ذلِکَ خَیْرٌ ذلِکَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ)) (اعراف/۲۶)
اى فرزندان آدم! لباسى براى شما فرستادیم که اندام شما را مى پوشاند و مایه زینت شماست اما لباس پرهیزگارى بهتر است! اینها (همه) از آیات خداست، تا متذکّر (نعمتهاى او) شوند.
این ایه بیانگر آن است که تقوی برای انسان لباس است ولباسی بهتر از لباس ظاهر است زیرا لباس ظاهر عیوب ظاهری را می پوشاند اما لباس تقوا عیوب باطنی و رذایل اخلاقی را می پوشاند.
پس تقوی نیز لباس است منتهی لباس باطن،و لباس بودنش زمانی مشخص خواهد شد که پرده ها کنار روند و باطنها به ظهور برسند. و این در نشئه دیگر و در قیامت برای همگان رخ می دهد.
و تقوی ملکه ایی است در وجود انسان و چیز جدای از او نیست و گفتیم که تقوی در لسان قران خود لباس باطن است. پس لباس باطن که تقوی است چیز جدای از انسان نیست.
توضیح بیشتر اینکه :
لباس اخروی همان ظهور تقوای شخص است وهرکس اهل تقوی باشددرمحشر بی لباس محشور نمی شود. یعنی تقوای او بصورت لباس ظهور کرده و او را ازگزند حوادث وخطرات قیامت که انها نیز از اعمال خود اوست، حفظ می کند و تقوای او عیوب او را می پوشاند و در حقیقت چون این شخص گناه انجام نداده عیبی در وجودش ایجاد نشده تا لباس اخروی انرا بپوشاند. پس تقوای او هم باعث می شود شخص بر اثر گناهان وجودش معیوب نباشد وهم اگر گناه هم انجام انجام داده باتوبه انرا بپوشاند.
پس تقوا لباس باطنی است وچون اخرت محل ظهور باطن هاست وگناهان نیز باطن انسان را عوض کرده و کریه می کنند پس لباس باطنی تقوا پوشش است بر باطن انسان، به این گونه که اولا گناه انجام ندهد تا لازم باشد پوشش انرا بپوشاند و ثانیا اگرگناهی انجام داده با توبه انرا بپوشاند .
با توضیحات داده شده نتیجه می گیریم در قیامت و در صحنه محشر کسانی که اهل تقوا وعمل صالح بودند لباس و پوشش مناسب دارند و آن ظهور تقوایی است که در دنیا داشتند و کسانی که اهل تقوا نبودند لباس ندارند و عریان بوده و تمام عیوبشان در منظر و مرئای اهل محشر قرار می گیرد.
در جریان عریان گشتن حضرت آدم و حوا و ریختن لباسهای بهشتیشان در اثر خوردن از درخت منهیّه نیز اشاراتی است به این که در عوالم غیب گناهکاران بی لباس خواهند بود ؛ و بهشت جای عریانها نیست. «پس آن دو را با فریب به سقوط کشانید پس چون آن دو از [میوه] آن درخت [ممنوع] چشیدند برهنگى هایشان بر آنان آشکار شد و به چسبانیدن برگ[هاى درختان] بهشت بر خود آغاز کردند و پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد مگر شما را از این درخت منع نکردم و به شما نگفتم که در حقیقت شیطان براى شما دشمنى آشکار است » (اعراف:۲۲)
مطلب دوم:
آیا در بهشت حجاب وجود دارد؟
توجه به سه مقدمه جهت پاسخ به این سؤال ضرورى است:
الف) در بهشت هر چه انسان درخواست کند به آن مى رسد «ولکم فیها ما تشتهى انفسکم» (فصلت: ۳۱)
ب) همه چیز آخرت اعم از بهشت و جهنم با دنیا فرق دارد. به عبارت واضح تر آن جا جهان دیگرى است با قوانین خاص خود به طورى که «ان الاخره لدار الحیوان» آخرت سراى زنده است یعنى حتى درخت در بهشت شعور دارد و وقتى شما اراده کنید از میوه آن بخورید خود درخت میوه اش را به شما عرضه مى کند.
ج) آخرت سراى جزا است نه عمل.
از آن جا که پوشش بدن از غیر از نظر عقلى امرى ممدوح است و نوعى کمال براى انسان محسوب مى شود و بهشت محل خوبى ها است مى توان گفت که حجاب در بهشت وجود دارد ولى نحوه و حدود آن براى ما معلوم نیست قرآن در مدح حورهاى بهشتى مى فرماید: «حور مقصورات فى الخیام بهشت داراى زنان بهشتى (حورى ها) است که در سراپرده هاى خود مستورند»(الرحمن: ۷۲)
انسان برای آزادی و حرکت در بین دیگر انسانها نیاز به پوشش دارد همانطور که پروردگار می فرماید: انبیاء برای انسان لباس آورده اند و این لباس تقواست که انسانها را از شر گناه آزادی می کند و در قیامت تنها صاحبان تقوا ملبسند و ما بقی از شرم عریانی سر به زیر دارند.
آیا عریان بودن بمعنی دست خالی بودن از اعمال صالح است یا برهنه بودن ظاهری که هر دوآنها مطرح است. .
در روایت آمده که در روز حشر کفار برهنه اند ومومنین بوسیله نوری که اطراف آنها را احاطه نموده است مستور هستند. وبوسیله این نور جسم آنها دیده نمی شود. (بحارالانوار، ج۷ص۱۰۹ح ۳۵) ودر مورد دیگری آمده که بوسیله کفن پوشیده هستند وکسی که بدون کفن دفن شده خداوند او را می پوشاند. (همان، ص ۱۱۰، ح ۴۱ )
در نقل دیگری آمده که: در قیامت قومی وارد می شود که لباسهائی از نور در بر دارند و در ادامه دارد که اینها شیعیان ما هستندوعلی(ع) امام آنها است. (بحارالانوار، ج۷، ص۱۸۰ح۱۹)
در نقلهای متعدد دیگری آمده که: شیعیان مستور العوره وارد صحنه قیامت می شوند. (همان ،ص۱۸۴ ح۳۵و۳۶) ودر حدیث ۳۷ آمده که لباسهائی سفیدتر از شیر بر تن دارند.
در مجموع باید گفت هر گونه پوششی که لازم است (مادی، معنوی)برای انسان می بایست در همین دنیا فراهم شود زیرا از جمع بندی روایت بدست می آید که برهنگی وپوشیدگی قیامت امری همگانی نیست بلکه تابع اعمال انسان است، لذا باید با اعمال صالح ودوری از پرده دری به فکر برهنگی قیامت بود.
رابطه بهشت و جهنم با اعمال انسان چه نوع رابطه ای است ؟ آیا بهشت یا جهنم جایی است ساخته و پرداخته ، بدون آن که خود انسان درساختن آن نقشی داشته باشد ؟ آیا انواع عذاب ها و تنعماتی که در بهشت و جهنم وجود دارند ، اموری هستند که از انسان جدایند ؟ آیا بهشت و جهنم از ذات و نفس آدمی خارجند ؟
در پاسخ گوییم : طبق آنچه از متون دینی اعم از آیات و روایات استفاده می شود و قواعد عقلی و برهانی نیز مؤید آن است ، بهشت و جهنم چیزی نیستند جز ظهور اعمال انسان ؛ یعنی عذاب ها و آلام جهنم چیزی نیستند جز بازگشت نفس اعمال بد آدمی به آدمی و نیز تنعمات بهشت چیزی نیستند جز رجوع نفس اعمال نیک انسان به انسان . گر چه در این تعابیر ، مسامحاتی است که ازمطالب آینده روشن می شود . حق تعالی در سوره یس درباره روز قیامت می فرماید: فالیوم لا تظلم نفس شیئا و لا تجزون الا ما کنتم تعملون؛ پس امروز بر کسی ظلمی نمی رود و به چیزی جز اعمالتان پاداش داده نمی شوید .(یس:۵۴)
همان گونه که پیداست آیه مزبور صریح است در این معنا که جزای هر عمل انسان نفس همان عمل است ؛ نه این که عمل چیزی باشد و جزا چیزی جز آن . در حقیقت یک چیز است که به اعتباری عمل و به دیگر اعتبار جزاست .
و نیز در سوره آل عمران می فرماید : یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینهاو بینه امدا بعیدا ؛ روزی که هر کس آنچه از خوبی انجام داده است حاضرمی یابد و آنچه از بدی انجام داده دوست می دارد که میان آن عمل و او فاصله بسیاردوری بوده باشد . »(آل عمران:۳۰)
و نیز در سوره زلزال می فرماید : یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره ؛ آن روز مردم دسته دسته بیرون آیند تا کارهایشان به آنان نشان داده شود . پس هر کس به اندازه ذره ای کار نیک کرده باشد همان رامی بیند و هر کس به اندازه ذره ای کار بد کرده باشد همان را می بیند.(زلزال:۶-۸)
و همچنین در سوره کهف می فرماید : و وجدوا ما عملوا حاضرا و لا یظلم ربک احدا ؛آنچه انجام داده اند حاضرمی یابند و پروردگار تو به احدی ستم نمی کند .(کهف:۴۹)
از تمام آیات یاد شده چنین استفاده می شود : ما در قیامت با خود اعمالمان سروکار داریم و نفس آنها را مشاهده می کنیم ، اگر خوب و زیبا باشند اساس تنعمات اخروی ما و اگر بد و زشت باشند پایه ناراحتی ها و عذاب های اخروی ماقرار می گیرند . نهایت امر آن که : اعمال انسان دارای دو صورت است : یکی ملکی که فانی و زودگذر است ؛ و دیگری ملکوتی که باقی و زایل ناشدنی است . ما در دنیا با صورت ملکی آنها آشنا و از صورت ملکوتی شان بی خبر هستیم ، ولی در قیامت و همچنین در برزخ ، از صورت ملکی آنها خبری نیست و ما آنها را فقط با چهره ملکوتی شان مشاهده می کنیم ، اگر زیبا باشند ، نعیم ما هستند و اگر زشت باشند ، جحیم ما خواهند بود .
از مجموع آنچه نقل شد ، استفاده می شود که اساس بهجت و سرور ما ، یا خدای ناکرده وحشت و عذاب ما در آخرت ، اعمال ماست ؛ یعنی نفس این اعمال است که یا نعیم ما خواهند بود و یا خدای ناکرده جحیم ما .
مولوی - علیه الرحمه - مطلب مذکور را در دفتر سوم مثنوی نیک به تصویرکشیده است :
چون سجودی یا رکوعی مرد کشت
شد در آن عالم سجود او بهشت
چون که پرید از دهانش حمد حق
مرغ جنت ساختش رب الفلق
حمد و تسبیحت نماند مرغ را
گر چه نطفه مرغ با دست و هوا
چون ز دستت رست ایثار و زکات
گشت این دست آن طرف نخل و نبات
آب صبرت جوی آب خلد شد
جوی شیر خلد مهر تست و ود
ذوق طاعت گشت جوی انگبین
مستی و شوق تو جوی خمر بین
چون ز دستت زخم بر مظلوم رست
آن درختی گشت از و زقوم رست
چون زخشم ، آتش تو در دل ها زدی
مایه نار جهنم آمدی
آتشت این جا چو آدم سوز بود
آنچه از وی زاد مرد افروز بود
آتش تو قصد مردم می کند
نار کز وی زاد بر مردم زند
آن سخن های چو مار و کژدمت
مار و کژدم گردد و گیرد دمت
اولیا را داشتی در انتظار
انتظار رستخیزت گشت یار
وعده فردا و پس فردای تو
انتظار حشرت آمد وای تو
منتظر مانی در آن روز دراز
در حساب و آفتاب جان گداز
کآسمان را منتظر می داشتی
تخم فردا ره رَوَم می کاشتی
خشم تو تخم سعیر دوزخ است
هین بکش این دوزخت را کین فخ است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
من همه را خاندم آخر معلوم نشد لباسی در کار هست یا نه !؟ یکلام ! خیر آری.
پرسمان
بله لباسی در کار هست. قرآن كريم درباره لباس هاي بهشتي در آيات متعدد سخن گفته از جمله فرمود: «اولئك لهم جنات عدنٍ تجري من تحتهم الانهار يحلّون فيها من اساور من ذهب و يلبسون ثياباً خضراً من سندس و استبرق متكئين فيها ـ علي الارائك نعم الثواب و حَسُنت مرتفقاً»[1] يعني آنان كه بهشت هاي عدن به ايشان اختصاص دارد كه زير قصرهاشان جويباران روان است، در آنجا با دست بندهايي از طلا آراسته مي شوند و جامه هاي سبز از پرنيان نازك و حرير سبز مي پوشند و در آن جا بر سرير تكيه مي زنند، چه خوش پاداش و نيكو تكيه گاهي است. و در آيه ديگر نيز درباره زيبايي هاي لباس هاي بهشتي سخن گفته و اوصاف آن را چنين شرح مي دهد «يلبسون من سندس و استبرق متقابلين»[2] يعني آنها پرنيان نازك و ديباي سبز مي پوشند و روبروي هم مي نشينند. و در آيه ديگر نيز از زيبايي لباس هاي بهشتي چنين ياد كرده است: «عاليَهم ثياب سندسٍ خُضر و استبرق و حلواً آساور من فضة»[3] بهشتيان را جامه هاي ابريشمي سبز و ديبا استر و ضخيم در بر است و پيراية آنان دست بندهاي سيمين است. واژه «سندس» كه در آيات متعدد درباره لباس هاي بهشتي به كار رفته به اتفاق همه مفسران و علماي لغت به معناي پارچه هاي ابريشمين نازك و گران قيمت است، و برخي آن را پارچه اي مي دانند كه ابريشمين است و در بافت آن رشته هاي طلا به كار رفته است. و جالب اين كه در مورد لباس هاي بهشتي تنها سخن از رنگ سبز است، شايد به اين دليل كه از شادترين و زيباترين رنگ هائي است كه در عالم طبيعت و آفرينش پيدا مي شود، و رنگ سبز روح انسان را نوازش مي دهد و برخي آن رنگ را آرامبخش مي دانند، و در كتاب هاي كه در زمينه بهداشت و لباس نوشته شده آمده است؛ رنگ سبز در درمان بيماري هاي عصبي و رواني، خستگي، درك بهتر و تحمل پذير بودن، اميد وار شدن، معتدل گشتن، برطرف شدن بي خوابي، پايين آمدن فشار خون، تسكين درد اعصاب و ميگرن مؤثر است و كساني كه در برخورد اول رنگ سبز را انتخاب مي كنند اغلب مهربان و صميمي و از تعادل روحي برخوردارند. و بالاخره گفته شده كه لباس هاي بهشتي به اندازه اي زيبا است، كه اگر يكي از آن را در دنيا بگسترانند اهل دنيا مدهوش مي شوند. (تفصيل اين بحث را در منبع ذيل جويا شويد)[4] معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1. ناصر مكارم، تفسير نمونه، ج 1، ص 139 و ص 143، ج 2، ص 343، ج 6 ص 175، ج 11 ص 94، ج 15 ص 263، ج 18 ص 16، ج 20 ص 275، ج 21 ص 211، ج 25 ص 370، ج 22 ص 427، ج 23 ص 185، ج 26 ص 426، نشر دارالكتب الاسلاميه، تهران 1379 ش. 2. معاد در قرآن، تفسير موضوعي قرآن، ج5، آيت الله جوادي آملي. پي نوشت ها: [1] . كهف/ 31. [2] . لقمان/ 53. [3] . دهر/ 21. [4] . مكارم شيرازي، ناصر، پيام قرآن، نشر پيشين، ج 6، ص 254 ـ 259. منبع: اندیشه قم

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.