پوشش زنان کشورهای اروپایی ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ - ۴۷۲ بازدید

زندگی در کشور‌های اروپایی با وضع تأسف بار پوشش زنان چگونه ممکن است و این که کسی در آنجا زندگی می‌کند چگونه می تواند به اسلام عمل کند؟

تمدن جدید و لیبرالیسم حاکم بر جوامع غربی و کشورهای اروپایی با تمسک به آموزه هایی نظیر اومانیسم و انسان محوری، اباحه گری، آزادی های لجام گسیخته و لذت گرایی و ... ، پیامدهای بسیار نامطلوب و اسفناکی را برای زنان این قبیل جواع به جود آورده است. لیبرالیسم با شعار آزادی و اباحه گری گرچه توانست زنان غرب را از چنگال سنت های خرافی و غیر عقلانی حاکم در جوامع مسیحی رهایی بخشد، اما به دلیل تکیه بر سکولاریسم و اومانیست و دوری از آموزه های حیات بخش الهی و افراط بر انسان محوری در مقابل خدامحوری، اسارتی به مراتب خطرناک تر از قبل برای زنان به ارمغان آورد. در تمدن جدید، زن غربی اگرچه از کنج خانه ها بیرون کشیده شد، اما به عنوان وسیله ای برای ارضای شهوت و لذت جنسی مردان درآمد و از آن به عنوان نیروی کار ارزان در کارخانه ها و فروشگاه ها و از زیبایی های وی به عنوان ابزار تبلیغاتی برای فروش محصولات استفاده می شود.در یک کلام جایگاه و وضعیت زن و نگاه تمدن جدید به وی علیرغم تمامی شعارهای حقوق بشر و کنوانسیون های پر سر و صدا، تنها «شی گونه گی» و «ابزاری» بودن زن برای ارضای امیال و خواست های دنیای سرمایه داری بوده و می باشد.تمدن جدید غرب اگرچه دستاوردهای مثبتی از قبیل ارتقای سطح فکر و تحصیل زنان، رفع برخی تبعیضات اجتماعی و سیاسی و ... برای زنان در بر داشت اما به دلیل مشکلات ساختاری ه ناشی از چالش های نظری و عملی مکاتب بشری است، بحران های متعدد نظیر اختلال در شخصیت زن و نگرانی ها و ناهنجاری های روحی و روانی، فقدان امنیت اجتماعی و فردی، تزلزل بنیان خانواده، اعمال خشونت و تجاوز به حقوق فردی واجتماعی زنان را به دنبال داشته تا آنجا که بسیاری از محققان و متفکران غربی با اظهار نگرانی شدید، تمدن غرب را در حال سقوط و نابودی می دانند. در چنین فضای مسمومی هر چند زندگی بر اساس آموزه های الهی سخت و همراه با مشکلاتی از سوی دولت های اروپایی است -نظیر مبارزه با حجاب- اما بررسی وضعیت این کشورها مبین این واقعیت است که روند اسلام گرایی و رعایت ارزش ها و نمادهای دینی با استقبال گسترده و رو به رشدی مواجه است. همان گونه که می دانید احکام اسلام از دو بخش احکام فردی و احکام اجتماعی تشکیل گردیده و در هر دوی این بخش ها، وجوب رعایت احکام تا آنجایی است که در توان فرد بوده و از نظر شرایط محیطی امکان انجام آن را داشته باشد. اهمیت این موضوع بیشتر در مسائل اجتماعی نمایانگر است. به عنوان نمونه مسلمانان معتقد و پای بند به احکام شرعی ساکن در اروپا تلاش می نمایند مایحتاج عمومی خصوصا در بخش تغذیه خویش را از فروشگاه های سالامی تهیه نمایند. یا در مورد ازدواج بامسلمانان ازدواج می نمایند.همچنین در زمینه پوشش علیرغم برخوردهای غیر انسانی که با مسلمانان با حجاب می شود، بسیاری از زنان مسلمان، حجاب خویش را حفظ نموده حتی اگر به قیمت اخراج از مدارس دولتی و ... بشود یا در زمینه نجاست و پاکی تا آنجا که ممکن است رعایت می نمایند اما اگر مستلزم عسر و حرج و مشقت غیر قابل تحمل شود، تکلیف از آنان ساقط می شود.در هر صورت مسلمانان زیادی که معتقد و متعهد به احکام اسلامی باشند در اروپا وجود دارند. و علیرغم وجود مشکلات و محدودیت ها، بر انجام تکالیف و فردی و اجتماعی خویش تأکید داشته و تلاش می نمایند با استفاده از ابزارهای قانونی موجود و تشکیلات فرهنگی و اجتماعی که مسلمانان دارند، از حقوق خویش دفاع نمایند. و با تکیه بر حقانیت دین اسلام و وعده های الهی در قرآن معتقد به گسترش و پیروزی اسلام بر تمامی مکاتب و تمدن های بشری می باشند.
جهت مطالعه بیشتر ر.ک:
- عصر امام خمینی(ره)، میر احمد رضا حاجتی، بوستان کتاب، قم.
- فمنیسم جهانی و چالش های پیش رو، عبدالرسول هاجری، بوستان کتاب، قم.
- زن در تاریخ و اندیشه اسلامی، فتحیه فتاحی زاده، مرکز پژوهش های صدا و سیما.
- مجموعه مقالات هم اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان، قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.